HomeNieuwsEconomieNieuwe slogan is: Purmerend, Waterlands Goed!

Nieuwe slogan is: Purmerend, Waterlands Goed!


Marco en ook Annet Rijser zitten in de werkgroep marketing en communicatie van de Stichting Purmerend 2000 Plus. Onlangs presenteerden ze hun visie. ‘Purmerend, Waterlands Goed’, dat is de slogan die het merk Purmerend sociaal economisch beter moet positioneren. Vanuit een visie en vanuit de kernwaarden: creativiteit, innovatie, handelsgeest, ambachtelijkheid en authenticiteit.
De aanleiding voor de Klankbordgroep was het gemeentelijk plan om het 3FM evenement Serious Request in 2017 naar Purmerend te halen. Kosten: minimaal € 150.000,-. Annet Rijser: “Wethouder Mario Hegger heeft daarvoor financiële steun gezocht bij diverse ondernemers in Purmerend, zowel individueel als via de stichting Purmerend 2000 +, waarin ook de PRO is vertegenwoordigd. Toen kreeg hij van ons als feedback dat aan een evenement zoals Serious Request voor stadspromotie eigenlijk iets ten grondslag zou moeten liggen. Wij vonden het een enorm kostenplaatje, dat niet structureel iets voor de naamsbekendheid van Purmerend zou doen. Stadspromotie moet je borgen. In het verleden is ook al veel gepraat over stadspromotie, maar daarna stokte het. Het gevolg van onze opmerkingen was dat Mario Hegger kritisch naar het evenement SeriousRequest is gaan kijken.” Inmiddels is er een streep door deze plannen gehaald. Het college van burgemeester en wethouders heeft communicatiebureau Bex in de arm genomen om ‘het verhaal van Purmerend’ te maken en zo de identiteit (het DNA) van Purmerend boven tafel te halen.

Land van Leeghwater
De Werkgroep Marketing en Communicatie wil structurele naamsbekendheid voor de stad. Behalve Annet Rijser en Marco Klockenbrink hebben ook Sander van der Kleij, Marije Dekker, Roel ter Voort, Patrick Broné en Sanne Konijn zitting in deze werkgroep. Annet Rijser: “We hebben ontdekt dat Purmerend al een schat aan waarde heeft. Maar wat is Purmerend nu precies? Dat weet men vaak niet.” Marco vult aan: “Wij vinden dat we allereerst naar de historie van Purmerend moeten kijken. Het verhaal van Purmerend is ontstaan vanuit vele jaren historie. Dat moeten we vaststellen.” De werkgroep kwam daarmee tot de kernwaarden: creativiteit, handelsgeest, innovatie, ambachtelijkheid en authenticiteit. Annet: “Die kernwaarden moeten we doortrekken. Wij zijn nog steeds een stad van ambachten. Het gaat erom waar je trots op bent. Dan kun je uitstralen wie we zijn.” Marco vult aan: “Dit is het land van Leeghwater, dit gebied was vroeger water. Nederlanders worden in de wereld geroemd om hun waterbeheersing. En onze verbintenis met Amsterdam dateert al van 600 jaar terug. Uiteindelijk kwamen we tot de slogan ‘Purmerend, Waterlands Goed’.”

Wonen, werken en toerisme
Bij het sociaal economisch positioneren van de stad en bij het realiseren van verdere groeigaat erom huidige en toekomstige bewoners, maar ook bedrijven, in de stad vast te houden. Daarvoor is volgens Annet en Marco meer huisvesting nodig. De bedrijvigheid kan groeien, mede door de verdubbeling van de N244, de 2e Coentunnel en het nieuwe bedrijventerrein Baanstee-Noord. Annet Rijser: “Wij hebben veel kansen om bedrijven van een bepaald kaliber naar Purmerend te trekken. Denk aan  Böse en Sligro, die onlangs zich hier hebben gevestigd. Die bedrijven willen hier graag zitten. Denk ook aan de mogelijkheden met de samenwerkende PurmerendseIT bedrijvenonder de naam‘Purmer Valley’.”Op het gebied van toerisme heeft Purmerend ook nog veel te winnen. Marco: “Amsterdam heeft een toerismeoverschot, maar Purmerend wordt door de toeristen overgeslagen. Wij kunnen aan toeristen het verhaal van Leeghwater laten zien, bijvoorbeeld met een museum over wonen, meters onder de zeespiegel. We kunnen voorbeelden laten zien hoe we van water land hebben gemaakt. We kunnen gebruik maken van onze geografische ligging als middelpunt van Waterland.”

Breed draagvlak
Annet Rijser: “Wij hebben hier veel te bieden en onze winkels kunnen ook nog veel meer consumenten gebruiken. Ik hoor soms van mensen: ‘ik hou van deze stad’! Woon- en werkklimaat zijn goed, we hebben goede voorzieningen en ook op sociaal cultureel vlak hebben we veel mogelijkheden. ”De gemeenteraad is onlangs akkoord gegaan met een bedrag van € 75.000,- voor citymarketing in Purmerend. Klockenbrink: “De gemeenteraad heeft ingezien dat citymarketing van levensbelang is voor de promotie van onze stad. Er is voor volgend jaar € 75.000,- gereserveerd, maar citymarketing zou eigenlijk voor zeker tien jaar op de begroting moeten staan. Citymarketing zal zichzelf terugverdienen. Nu moeten we Purmerend als stad sociaal economisch positioneren. Bij bewoners, bedrijven en toeristen.” Annet voegt toe: “We staan aan de vooravond van een groot plan dat we kunnen uitrollen. Momenteel profileren we ons niet met onze uniqueselling points.” Marco ziet die positionering los van het Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH), omdat dat bureau de hele streek Laag Holland promoot. Klockenbrink: “Ik woon al dertig jaar in deze stad, maar tot anderhalf jaar geleden zag ik Purmerend nog als voorstadje van Amsterdam. Pas de laatste tijd is het besef van onze historie bij mij gekomen. Wij geloven dat ‘het verhaal van Purmerend’ het waard is gedeeld te worden. Wij hebben genoeg aanknopingspunten en een breed draagvlak gecreëerd. Hoe we dat nu concreet gaan uitwerken, dat is de volgende stap…”

Economie artikelen