HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningNieuwe regels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad naar Regioraad

Nieuwe regels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad naar Regioraad

woononderzoek
Vanaf 1 juli 2015 worden sociale huurwoningen van corporaties in de stadsregio Amsterdam alleen nog toegewezen op basis van inschrijfduur bij WoningNet en wordt 15% van het aanbod verloot. Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam legt dit voorstel voor actualisatie van de regels op het gebied van woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad voor aan de Regioraad van de Stadsregio op 17 maart 2015.

Sinds dit jaar is er een nieuwe Huisvestingswet in Nederland die er voor zorgt dat iedereen zo veel mogelijk kan wonen op de plek waar hij wil. Gemeenten mogen bijvoorbeeld minder sociale huurwoningen reserveren voor eigen inwoners of voor mensen die in de buurt werken. In de stadsregio Amsterdam en Almere veranderen daardoor enkele regels voor woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad.

Gemeenten, corporaties en belangenverenigingen hebben inmiddels gereageerd op het beleidsvoorstel van de Stadsregio. Het voorstel en de antwoorden op de reacties worden nu naar de leden van de Regioraad gestuurd die hier op 17 maart over zullen beslissen. Vervolgens worden de regels vastgelegd in een nieuwe huisvestingsverordening die per 1 juli 2015 ingaat. De vergadering van de Regioraad is openbaar en inspreken is mogelijk tijdens de voorsessie. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat van de Stadsregio Amsterdam: 020-5273700.

De belangrijkste wijziging voor woningzoekenden is dat per 1 juli 2015 toewijzing op basis van woonduur wordt afgeschaft. Op dit moment worden woningen toegewezen op basis van inschrijfduur (door je in te schrijven op WoningNet) of woonduur. Woonduur bouw je op door een zelfstandige woning in de Stadsregio Amsterdam of Almere te bewonen. Omdat je alleen woonduur kunt opbouwen als je al binding hebt met de regio en de nieuwe Huisvestingswet de ruimte voor regionale en lokale binding beperkt worden woningen straks alleen nog toegewezen op basis van inschrijfduur en niet meer op basis van woonduur. Mensen die de komende 15 jaar in aanmerking willen komen voor een sociale huurwoning, kunnen hun kansen vergroten door zich voor 1 juli 2015 inschrijven bij WoningNet en zo hun woonduur automatisch om laten zetten in inschrijfduur. Vanaf 1 juli 2030 telt alleen nog het moment van inschrijving bij WoningNet.

Overige wijzigingen

Als gevolg van de nieuwe Huisvestingswet verdwijnen op 1 juli 2015 ook de regelingen die met woonduur te maken hebben: zoals het tijdelijk behoud van woonduur en inschrijfduur en het samenvoegen van woonduur bij samenwonen. Voor deze regelingen geldt geen overgangsperiode: inwoners van de stadsregio kunnen tot 1 juli 2015 van deze regelingen gebruik maken.

Ruimtelijke Ordening artikelen