HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningNieuw woonwagenkamp naast Kinderparadijs

Nieuw woonwagenkamp naast Kinderparadijs

Het nieuwe woonwagenkamp zal tussen de Vrouwenzandstraat en het Kinderparadijs gebouwd worden. Tijdens de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) werd deze locatie verkozen boven de Stekeldijk en de Baanstee.

De gemeente Purmerend is al jaren op zoek naar een geschikte locatie voor een vijfde woonwagenkamp in Purmerend. De huidige vier locaties raken zo overvol met woonwagens, dat er brandgevaar ontstaat. Ook willen meer woonwagenbewoners zich vestigen in Purmerend. Het college van B&W wees eerder al de bocht van de Verzetslaan aan voor de woonwagenbewoners, maar toen de buurt in opstand kwam, trok de wethouder zijn plannen snel weer in. Ook toen het college voorstelde om de woonwagens vlakbij het tankstation in de Baanstee neer te zetten, kwam de buurt in opstand.

De beoogde locatie in de Vrouwenzandstraat valt binnen het plangebied van het bestemmingsplan “De Koog 69″en heeft als bestemming Sportterrein. Daarom zal een aanpassing van het bestemmingsplan nodig zijn. Naar het terrein is jarenlang niet omgekeken, waardoor de grond drassig is. Bovendien zal er veel struikgewas verwijderd moeten worden en zal de grond verbeterd moeten worden. Dit kost ongeveer 100.000 euro. Daarna zal de bouwvergunningsprocedure van start gaan, waarbij bewoners die in de buurt wonen in bezwaar kunnen gaan. Het aanleggen van het woonwagenterrein zelf kost ruim 800.000 euro.

ZIE OOK:

 

 

Twaalf woonwagens komen op het terrein binnen de rode lijn
woonwagenkamp vrouwezandstraat.jpg

Ruimtelijke Ordening artikelen