HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningNieuw meldpunt voor particuliere huurders ‘Goed verhuurderschap’

Nieuw meldpunt voor particuliere huurders ‘Goed verhuurderschap’


Heeft u als particuliere huurder wel eens te maken met ongewenst gedrag van uw verhuurder? Bijvoorbeeld discriminatie, intimidatie, een slecht onderhouden woning of oneerlijke servicekosten? Per 1 juli kunnen particuliere huurders zich bij de gemeente Purmerend melden met klachten of meldingen over slecht verhuurderschap. Op purmerend.nl/melding vindt u meer informatie of kunt u een melding doen. De gemeente kan bij overtreding van de wet handhaven en in het uiterste geval overgaan tot een boete van maximaal 90.000 euro voor de verhuurder. Hierdoor moet slecht verhuurgedrag worden voorkomen en tegengegaan.

Wethouder Wonen Natalie Saaf: “Er komen nu ook klachten bij de gemeente binnen over slecht verhuurgedrag. Dus ja, de nieuwe wet en dit nieuwe meldpunt gaan ons zeker helpen. De nieuwe wet geeft de gemeente namelijk de instrumenten om hier veel gerichter handhavend tegen op te treden. Dat is goed nieuws voor onze inwoners die te maken hebben met een slechte particuliere verhuurder.”

Nieuwe wet

Per 1 juli 2023 is de nieuwe wet ‘goed verhuurderschap’ ingegaan. De wet heeft als doel om ongewenste verhuurpraktijken tegen te gaan en woningzoekenden, huurders en buitenlandse werknemers te beschermen. De wet geldt voor verhuurders van gewone woonruimte, verhuurders van verblijfsruimte voor arbeidsmigranten en voor verhuurbemiddelaars. De wet stelt algemene regels voor wat goed verhuurderschap minimaal betekent. Zo wordt het goed verhuurderschap controleerbaar, handhaafbaar en afdwingbaar en wordt het voor verhuurders en verhuurbemiddelaars duidelijk wat er van hen verwacht wordt.

Ruimtelijke Ordening artikelen