HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningNieuw bouwplan PostNL locatie kan in uitvoering

Nieuw bouwplan PostNL locatie kan in uitvoering

postnl2019
Het college heeft overeenstemming bereikt met Snippe Projecten BV over een nieuw bouwplan voor de locatie PostNL in de binnenstad. Dit plan voor circa 137 koopwoningen in een historiserende architectuur sluit aan bij het karakter van de historische binnenstad. Daarnaast zijn met Snippe nieuwe afspraken gemaakt over bouwplannen voor circa 61 middeldure koopwoningen op veld J- en circa 89 sociale huurwoningen op veld I in Kop West.
In totaal een woningbouwprogramma met 287 woningen. Het college stelt aan de raad voor om vast te stellen dat met deze nieuwe plannen uitvoering is gegeven aan het raadsbesluit toekomst historische binnenstad van 28 juni 2018.
Afgelopen jaar hebben Snippe Projecten B.V. en een projectteam van de gemeente gewerkt aan een nieuwe invulling van de locatie PostNL. Dankzij de goede samenwerking is het gelukt om met een nieuw voorstel te komen, passend binnen de door de raad vastgestelde kaders . Een bouwplan met circa 137 woningen in een historiserende architectuur die waarde toe voegt aan de uitstraling van de binnenstad.

Daarnaast is een voorstel gemaakt voor een invulling van veld J in Kop West met middeldure koopwoningen. Veld I in Kop West is betrokken in de planvorming, zodat hier een programma van sociale huurwoningen gerealiseerd kan worden. Op deze manier wordt invulling gegeven aan het 30-30-40 principe. Er zijn oplossingen gevonden om de financiële gevolgen van de wijzigingen in de plannen voor zowel Snippe als de gemeente acceptabel te maken.

In de commissievergadering van 16 september heeft een grote meerderheid van de partijen zich akkoord verklaart met dit nieuwe bouwplan. Verwacht kan dan ook worden dat er in de raadsvergadering van 26 september hierover een positief besluit zal worden genomen.

impressie: raadsstukken.

Ruimtelijke Ordening artikelen