HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningNietje blijft de fietsstandaard voor Purmerend

Nietje blijft de fietsstandaard voor Purmerend

Fietsnietje
In de Kalversteeg is een proef genomen met fietsenstandaard model tulip. Het doel: meer fietsen op minder ruimte. Maar uit een evaluatie blijkt dat het niet het gewenste resultaat heeft. Van de twee voorwielstandaards wordt bijna alleen de laagste gebruik. De bovenste blijft vrijwel leeg en wielen van fietsen zijn kwetsbaar.

Op aangeven van de STADSPARTIJ sprak de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) over de evaluatie na de proef met model tulip als fietsenstandaard. Deze evaluatie werd al eerder op onze website geplaats. Opgemerkt werd toen dat hoewel de tulip werd afgekeurd en er nog nergens een test van de aangepaste kratfiets-tulip standaard heeft plaatsgevonden, toch voor het kratfiets-tulip model werd gekozen. Het college was voornemens om het vervangen van nietjes door kratfiets-tulips in 5 straten plaats te laten vinden. Te weten Kalversteeg, Padjedijk, Koestraat, Zuidersteeg en Oude Vismarkt.

Kratfiets-Tulip ook ongeschikt

De zogenaamde kratfiets-tulip lost het probleem op van het niet kwijt kunnen van een fiets met krat op het voorwiel in een tulip. De overige problemen met de tulip blijven overigens bestaan, merkte Stadspartij woordvoerder Coen Lageveen op. Zo blijft het voorwiel kwetsbaar voor verbuigen en is het te smal voor afwijkende bandenmaten. Bovendien wordt het bovenste standaarddeel ergonomische niet acceptabel voor zwaardere stadsfietsen en elektrische fietsen. Resultaat is dan ook dat het bovenste standaarddeel weinig wordt gebruikt, hetgeen geen bijdrage is aan het fietsparkeer ruimteprobleem.

Met de op veel plaatsen geplaatste ‘nietjes’ (twee stalen poten met een dwarsbuis) bestaan deze problemen niet.

Nieuw voorstel

De Raadscommissie was het er vrijwel unaniem over eens: Fietsparkeren in tulips ziet er -bij juist gebruik- netter uit, maar lost het gebrek aan ruimte voor fiets parkeren niet op en wordt bovendien door de overgrote meerderheid van de fietsende Purmerenders afgewezen.
Wethouder Krieger gaf aan dat hij met een nieuw voorstel zal komen. Dit op grond van de ‘Parkeervisie binnenstad Purmerend 2012-2015’ . Daarin staat geschreven dat om het bezoek aan de binnenstad te stimuleren er meer fietsparkeerplaatsen moeten komen.

Ruimtelijke Ordening artikelen