HomeNieuwsMilieuNederlandse aanpak stikstof deugt niet volgens Raad van State

Nederlandse aanpak stikstof deugt niet volgens Raad van State

Weidegebied
De Raad van State heeft de landelijke aanpak PAS (Programma aanpak Stikstof) verworpen. Deze PAS-aanpak had tot doel het beperken van de neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden. Het PAS liep daarbij vooruit op toekomstige ontwikkelingen, die zouden leiden tot minder stikstof in kwetsbare natuurgebieden en gaf voorafgaande aan die gevolgen alvast toestemming.
De Raad van State stelt dat de huidige motivering niet de wetenschappelijke zekerheid biedt dat er geen schadelijke gevolgen zijn voor de natuur, en dat een dergelijke toestemming vooraf niet meer gegeven mag worden. Het besluit van de Raad van State heeft rechtstreeks effect op de toepassing van de Wet Natuurbescherming (WnB).
Inmiddels zijn bij het bevoegd gezag alle vergunningaanvragen en de meldingssystematiek van WnB per half mei stilgezet. Het bevoegd gezag is in Noord Holland de Provincie die de uitvoering heeft belegd bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord Holland Noord (RUDNHN).
Verregaande consequenties
Deze uitspraak van de Raad van State heeft verregaande consequenties voor  grote gevolgen voor o.a. infrastructurele projecten, woningbouwprojecten, aanleg nutsvoorzieningen (stadsverwarming ?), recreatie, bedrijventerreinen, veehouderijen, klimaatmaatregelen en industrie. Zo is de bouw van de biomassacentrale t.b.v. het warmtenet in Zaanstad inmiddels als stilgezet.
En in Purmerend?
De Stadspartij heeft aan het college inmiddels vragen gesteld in hoeverre er in Purmerend projecten op stapel staan of waarvan de werkzaamheden zijn aangevangen die in strijd zijn met de uitspraak van de Raad van State

foto Stadspartij

Milieu artikelen