HomeNieuwsMilieuNationaal Wateronderzoek: start de zomervakantie aan de slootrand

Nationaal Wateronderzoek: start de zomervakantie aan de slootrand

De laatste drie weken van het Nationale Wateronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ zijn ingegaan. Dit grootschalige burgeronderzoek brengt de waterkwaliteit van sloten, beken, vennen en meren in beeld. Het jaarlijks terugkerende onderzoek is een initiatief van Natuur & Milieu, ASN Bank en tien waterschappen. ‘Heel Nederland is in de vakantiestemming en voor al die vakantievierders hebben wij een leuke tip: doe mee met ons Nationale Wateronderzoek. Met een meetkit breng jij al kanoënd, kamperend of luierend aan de waterrand de kwaliteit van jouw watertje in kaart’, aldus Dorien Ackerman van Natuur & Milieu.

Het onderzoek loopt nog tot en met 15 augustus. Met het heerlijke weer van de aankomende dagen en de schoolvakanties die nu voor het hele land gelden, hopen de organisaties nog een flinke stapel extra metingen binnen te krijgen van enthousiaste amateuronderzoekers. Dorien Ackerman, directeur campagnes van Natuur & Milieu: ‘We hopen natuurlijk heel Nederland in beeld te kunnen brengen. Dus waar je ook bent de komende weken, op de camping of thuis, doe met ons mee en lever je bijdrage als burgerwetenschapper.’ Aan de eerste fase van het onderzoek deden al zo’n 40 scholen mee.

Zorgen om waterkwaliteit
In Nederland monitort de overheid vooral de waterkwaliteit van grote wateren. Over de waterkwaliteit van vennen, sloten en plassen in de buurt, de haarvaten van het watersysteem in Nederland, is minder bekend, omdat dit niet wordt onderzocht. Vang de Watermonsters brengt hier verandering in, op basis van het principe van burgeronderzoek. De eerste twee edities van het onderzoek wezen uit dat het op een groot aantal plekken nog niet goed gaat met de kwaliteit van kleine oppervlaktewateren in Nederland. 

Aanmelden
Aan de hand van een meetkit brengen deelnemers de diepte en de helderheid van hun watertje in beeld. De kit is geschikt voor jong en oud. Deelnemers krijgen vragen over waterplanten, de dieren in en rondom het water en de bloemen en planten op de oevers. Daarnaast krijgen ze reageerbuisjes om voedingstoffen als nitraat en fosfaat te meten. Aanmelden en meer informatie is te vinden op de website.

Resultaten dit najaar
Net als in de voorgaande jaren publiceert Natuur & Milieu de resultaten dit najaar. Met de resultaten kunnen beleidsmakers en waterbeheerders aan de slag om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit is nodig, want het is niet goed gesteld met de Nederlandse waterkwaliteit. Tot de belangrijkste bronnen van vervuiling horen: mest en bestrijdingsmiddelen en stoffen die via het rioolwater in het milieu komen zoals medicijnresten, frituurvet en verfresten.

Milieu artikelen