HomeNieuwsMilieuNationaal Isolatie Programma (NIP) in Gemeente Purmerend

Nationaal Isolatie Programma (NIP) in Gemeente Purmerend


Door een memo heeft wethouder Coen Lageveen de tussenstand gegeven over de voortgang van de lokale aanpak van het Nationaal Isolatie Programma (NIP) in Purmerend.

In juni 2023 is team Duurzaamheid gestart met de aanpak van het NIP. De eerste stap in het proces is het aanbieden van een woningscan. Met de woningscan wordt inzichtelijk gemaakt of de woningeigenaar recht heeft op de NIP subsidie, wat de isolatiemogelijkheden zijn en de vervolgstappen voor de uitvoering. De gemeente Purmerend biedt gedurende het hele proces ondersteuning aan woningeigenaren. Hierop wordt enthousiast gereageerd.

In zijn memo licht de wethouder de huidige stand van zaken toe en gaat hij vervolgens in op de gekozen werkwijze die wordt gehanteerd bij de uitvoering van het NIP. Zoals hoe bewoners worden benaderd, het stap-voor-stap helpen en ontzorgen van woningeigenaren en het bijhouden van de progressie van isolatiemaatregelen van de betreffende woningen.

Huidige stand van zaken

De eerste stap in het NIP programma was het versturen van een uitnodiging voor het maken van een gratis woningscan. Deze uitnodiging is in de week van 3 juni verstuurd aan ongeveer 1.300 woningeigenaren. Dit zijn woningen die vallen onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) van € 429.300 en zijn voorzien van een D-, E-, F- of G-energielabel en voldoen aan de voorwaarden voor het verstrekken van een subsidie. In de week van 25 september is ook gestart met het uitnodigen van woningeigenaren met een ‘Overig energielabel’. Dit zijn woningen waarvan de woningeigenaar nooit een energielabel heeft laten vaststellen.

Er zijn in Purmerend ruim 5.500 woningen met een ‘Overig energielabel’ die ook onder de NHG grens vallen. Deze groep wordt in twee tranches aangeschreven om een gratis woningscan te laten uitvoeren. In week 39 zijn de eerst 2.000 adressen uitgenodigd en eind oktober volgde een uitnodiging voor de overige 3.500 adressen. Dit om een gelijkmatige verdeling van het aantal woningscans per week te waarborgen.

Afspreken woningscan

Na het versturen van de uitnodiging kort voor het zomerreces konden woningeigenaars digitaal of per telefoon een woningscan inplannen. De mogelijkheid voor het maken van afspraken is maandag tot en met vrijdag van 10 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds, in totaal 9 afspraken per dag. De eerste twee weken lag het aantal aanmeldingen relatief hoog. Tijdens het zomerreces was er een terugval en na het zomerreces liep het aantal aanmeldingen weer op. Na het zomerreces is er een herinnering gestuurd aan de woningeigenaren met een D-, E-, F- of G-energielabel. Van de 1.300 uitgenodigde woningeigenaren uit deze groep heeft ongeveer 10% zich aangemeld voor de woningscan. Het aantal aanmeldingen met een ‘Overig energielabel’ voor de woningscan is daarentegen overweldigend. Veel bewoners met een onbekend energielabel lijken meer geïnteresseerd te zijn in het aanbod. Wellicht heeft dit maken dat deze groep woningeigenaren in het verleden minder geïnteresseerd is geweest in het verduurzamen van hun woning.

Inmiddels staat de agenda voor het maken van woningscans tot en met eind november vol met afspraken.

Nadat de woningscan is uitgevoerd krijgt de woningeigenaar een rapport waarin de isolatiemogelijkheden van de woning worden weergegeven.

Milieu artikelen