HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningNader onderzoek naar grondwaterstand risicogebieden en maatregelen

Nader onderzoek naar grondwaterstand risicogebieden en maatregelen

botterslootHA
Helana Aslander van de Stadspartij stelde nadere vragen over het grondwaterplan van Purmerend. Kernvraag daarin was of de droge zomer van 2018 heeft gezorgd voor een afname van de gebruikelijke grondwaterstand. Dit kan gevolgen hebben voor de fundering van woningen.
De gemeente gaf in eerste instantie aan dat er nog nader onderzoek zal worden uitgevoerd naar de grondwaterstand in de risicogebieden van Purmerend. Risicogebieden zijn: Centrum, Zuiderpolder, Overwhere en Wheermolen.
Door de gestelde aanvullende vragen van de Stadspartij is er meer duidelijkheid over de inhoud van dit onderzoek.
Nader onderzoek
Het nadere onderzoek bestaat uit een uitbreiding van het meetprogramma. De gemeente meet inmiddels op circa 100 locaties de optredende grondwaterstanden en bewaart en analyseert deze gegevens. Deze locaties zijn gebaseerd op het grondwaterplan en liggen verspreid over de gemeente. Tot dusver zijn gebruikelijke grondwaterstanden onder invloed van neerslag en een tijdelijke verlaging tijdens de droge periode in 2018 gemeten. In 2022 wordt het grondwaterplan geactualiseerd op basis van de meetresultaten. Ook de tabel met risicogebieden (met mogelijk hoge grondwaterstanden) wordt dan geactualiseerd.
Metingen

De metingen van de grondwaterstanden vinden verspreid over de hele gemeente plaats. Omdat Purmerend in een gebied met gereguleerd waterbeheer ligt, zijn de schommelingen van de grondwaterstanden beperkt.

Binnen de planperiode 2018-2023 wordt een zogenaamd webportal (webpagina) ingericht, zodat bewoners eenvoudig inzicht kunnen krijgen in de grondwatermeetgegevens.
Overwhere en Wheermolen

Overwhere en Wheermolen zijn al in het monitoringssysteem opgenomen, vooral om te onderzoeken of sprake is van hoge grondwaterstanden. Er is dus inzicht in de grondwaterstand in beide wijken. Door riolering die mogelijk lek is, te vervangen, wordt de natuurlijke grondwatersituatie hersteld, want grondwater wordt dan niet meer via de riolering afgevoerd. Als aanvullende maatregel wordt drainage aangelegd om de kans op hoge grondwaterstanden te beperken.

foto Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen