HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningMotie Stadspartij-BPP en AOV als steun voor college tegen winningsplan aardgas bij...

Motie Stadspartij-BPP en AOV als steun voor college tegen winningsplan aardgas bij NAM Middelie/Beemster

Motie Stadspartij-BPP en AOV ter ondersteuning college standpunt


Het college Purmerend adviseert negatief over verdere gaswinning. Het college heeft besloten het ministerie te adviseren om niet in te stemmen met een langere en intensievere gaswinning zoals beschreven in het Winningsplan Middelie 2022 van de NAM. Het college uit haar zorgen op een aantal onderdelen uit het Winningsplan en vraagt de Minister om dit in het besluit mee te wegen.

Stadspartij Beemster Polder Partij vraagt de gemeenteraad om dit advies ook als gemeenteraad te ondersteunen. Hiertoe dienen de Stadspartij-BPP en AOV vanavond 24 februari een motie in.

De genoemde locatie Gaswinning Middelie bevindt zich in het noordelijke deel van Beemster direct gelegen op ‘n locatie naast de Rijksweg A-7.
De NAM wint gas uit een veld, dat doorloopt tot onder de voormalige gemeenten Zeevang, nu Edam-Volendam, Schermer nu Alkmaar en (West)Beemster sinds 1975. De huidige concessie loopt tot 2029.

In Westbeemster  ligt een “winningsbron” van waaruit het gas naar Noordbeemster wordt gepompt waar gewassen en gebruiksklaar wordt gemaakt door een ondergrondse leiding. De laatste aanpassing op locatie Noordbeemster om de productie te verhogen is in 2014 middels een Omgevingsvergunning verleend waarmee de maximale productiecapaciteit is bereikt.

De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) doet nu een verzoek om verlenging van de concessie tot 2039 met verhoging van de productie capaciteit. Indieners van de motie, Stadspartij-Beemster Polder Partij en het AOV, steunen de reactie van het college van B&W gemeente Purmerend om niet in te stemmen met het voorgenomen winningsplan zoals door de NAM ingezet.

Het is om de redenen genoemd in het advies van het college van Purmerend aan het ministerie, volkomen juist dat er wordt ingezet op beëindiging van de gaswinning na beëindiging van de lopende concessie in 2029.

Bij opwaardering van de gaswinning en nieuwe boringen in 2005 is in de gemeente Beemster met veel misbaar door omwonenden met name gewezen op de niet onderheide monumentale gebouwen zoals stolpen, kerkgebouwen e.a. Door grondbewegingen kan daardoor schade ontstaan. Wat ook te denken van grondbewegingen bij de Beemster ringdijk met alle gevolgen vandien en kunstwerken bij het waterbeheer?
Daarnaast heeft de NAM destijds besloten om geen nulmeting te houden wat niet heeft bijgedragen aan acceptatie en draagvlak bij de lokale gemeenschap in voormalige gemeente Beemster.

Ruimtelijke Ordening artikelen