HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningMogelijk toch bouw tijdelijke jongerenwoningen

Mogelijk toch bouw tijdelijke jongerenwoningen

tijd jongerenwoningen hoorn.jpgDe gemeente Purmerend opent toch weer de deur voor tijdelijke jongerenwoningen in Purmerend. Dat laat wethouder J.Th. Engels (wonen) weten in een memo aan de gemeenteraad. Na het mislukken van het project met de zogenoemde FLITS-woningen van woningcorporatie Intermaris-Hoeksteen, moest de wethouder van de raad op zoek naar andere mogelijkheden voor jongerenhuisvesting. In zijn memo draagt de wethouder diverse oplossingen aan, waaronder tijdelijke jongerenwoningen.

Al sinds het voorjaar van 2006 is de gemeente bezig met tijdelijke jongerenwoningen in Purmerend. Een raadsvoorstel van LP2001 leidde tot een onderzoek naar de bouw van tijdelijke woningen voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Begin 2007 ging de raad akkoord met de bouw van zestig tijdelijke woningen in de Weidevenne, maar de bouw kende zoveel tegenslagen, dat de corporatie eind 2008 de stekker uit het project FLITS-woningen trok.

FLITS staat voor ‘Fijne Locaties In Tijdelijke Situaties’. Tijdelijke woningen zijn zogenoemde ‘prefab-woningen’, waarvan de onderdelen al in de fabriek gemaakt worden. Deze onderdelen worden ter plekke in elkaar gezet. Tijdelijke woningen zijn geschikt op plekken waar de komende tijd niet gebouwd zal worden. In 2006 had de gemeente hiervoor de Kop van West, het gedeelte van de Weidevenne tussen de binnenstad en de snelweg A7, in gedachten. Tijdelijke woningen zijn uitermate geschikt voor starters. Zij kunnen tijdelijk in een dergelijke woning, waarna zij weer over kunnen naar een permanente huurwoning of naar een koopwoning. Als de een tijdelijke woning betekt, blijft de inschrijfduur behouden, waardoor je evenveel kans blijft maken op een doorstroomwoning.

Woningzoekenden

Volgens een onderzoek dat de gemeente in 2006 heeft gehouden zijn er ongeveer 300 Purmerendse starters tussen de 18 en 34 jaar die in een tijdelijke woning zouden willen wonen. De corporaties willen de woningnood onder starters vooral oplossen dooe de bestaande voorraad woningen geschikt te maken voor jongeren, bijvoorbeeld door de huurprijd onder de kwaliteitskortingsgrens te krijgen. De corporaties willen geen nieuwe permanente woningen bouwen voor jongeren, omdat dit volgens de corporaties geen toekomstbestendig product is. Verder vindt de corporatie dat er genoeg woningen in Purmerend zijn die voor jongeren geschikt gemaakt kunnen worden.

Wel hebben twee corporaties zich gemeld om alsnog tijdelijke woningen te gaan bouwen, waaronder Intermaris-Hoeksteen. Deze corporatie, die eerder meldde dat het bouwen van tijdelijke jongerenwoningen niet haalbaar is, wil met ‘nieuwe’ FLITSwoningen alsnog tijdelijke woningen in Purmerend gaan bouwen. Daarnaast wil corporatie Wooncompanie vrijstaande tijdelijke jongerenwoningen bouwen. Wel stelt Wooncompanie eisen aan de bouw, zoals het ontwikkelen van de grond als de tijdelijke woningen verdwijnen. Ook zal er gekeken worden naar kartonnen woonmudules, die al in Noord-Nederland worden gebouwd.

Verantwoordelijkheidevan persijn.jpg

De Stadspartij vindt het jammer dat het zo lang duurt voor er daadwerkelijk woningen komen voor jongeren en haalt hard uit naar de corporaties. "De corporaties weten hoe groot de woningnood onder Purmerendse jongeren is," zegt Evan Persijn (Stadspartij, foto). "Het lijkt wel of de gemeente en de jongeren aan het lijntje worden gehouden door de corporaties. Dat ze alleen maar geld willen verdienen. Corporaties tonen op deze manier geen enkele vorm van verantwoordelijkheid." De wethouder heeft aangegeven dat hij in april of mei met een uitgewerkt plan komt.

ZIE OOK:

Ruimtelijke Ordening artikelen