HomeNieuwsMilieuMinisterie van Economische Zaken zet winningsplan Middelie door ondanks bezwaren gemeenten en...

Ministerie van Economische Zaken zet winningsplan Middelie door ondanks bezwaren gemeenten en inwoners

Slechte informatiebijeenkomst en Modelbrief voor eventuele individuele bezwaarmakers

Bron afbeelding gasvelden: ministerie van Economische Zaken en Klimaat


Het college Purmerend heeft negatief geadviseerd over een langere en intensievere gaswinning zoals beschreven in het Winningsplan Middelie 2022 van de NAM. Op voorstel van Stadspartij-BPP en AOV heeft de gemeenteraad dit standpunt nadrukkelijk gesteund. Overige gemeenten in de regio hebben een soortgelijk standpunt ingenomen en aan het ministerie van Economische Zaken laten weten. Het ministerie heeft laten weten geen gehoor te geven aan de geuite bezwaren.

In Westbeemster  ligt een “winningsbron” van waaruit het gas naar Noordbeemster wordt gepompt en gebruiksklaar wordt gemaakt door een ondergrondse leiding.
Te verwachten maatschappelijke negatieve impact en effecten op het veiligheidsgevoel van de inwoners als gevolg van het Winningsplan Middelie 2022 zijn: mogelijke nadelige gevolgen voor natuur en milieu, onverenigbaarheid plannen met landelijke thema’s als energietransitie en duurzaamheid, mogelijke gevolgen voor beschermde status Werelderfgoed Beemster. En niet in het minst dat door grondbewegingen schade kan ontstaan aan onder andere gebouwen, waterkeringen en kunstwerken in de polder t.b.v. waterbeheer.

Ministerie legt bezwaren naast zich neer, informatiebijeenkomst aanfluiting

Inmiddels heeft de Staatssecretaris laten weten alle negatieve adviezen naast zich neer te leggen. Een ontwerp bestemmingsplan onderstreept deze houding.

Ondertussen vond ook een slecht georganiseerde informatiebijeenkomst plaats. De organisatoren hielden duidelijk geen rekening met de grote weerstand tegen het winningsplan. De bijeenkomst was voor inwoners uit vijf gemeenten waarvoor de gekozen locatie op voorhand te klein was. Er was, zoals viel te verwachten, een hoge opkomst waardoor er parkeerproblemen waren en gesprekken slecht te volgen waren.

Onder betrokkenen heeft dan ook de mening postgevat dat de mening van direct betrokkenen incluis gemeentebesturen er niet meer toe doet. De gemeente Purmerend beraad zich momenteel op een in te dienen bezwarende zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan.

MODELBRIEF voor individuele bezwaarmakers

Die weg staat nadrukkelijk ook open voor individuele betrokkenen. Tot en met 21 juni kan er een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan worden ingediend.

Stadspartii-BPP heeft hiertoe een modelbrief opgesteld die u hieronder vindt.  Het is een handreiking met als uitdrukkelijk advies aan indieners van Stadspartij-BPP om de tekst naar eigen beleving aan te passen.

 

Download HIER de Modelbrief

Milieu artikelen