HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningMiljoenenproject opgeschort

Miljoenenproject opgeschort

nieuwstraat2011
Door de commotie die gaandeweg meer ontstaat door het miljoenen kostende verkeers project binnenstad, heeft het college besloten de verdere besluitneming op te schorten.

In de commissie Stedelijke ontwikkeling en beheer (SOB) van 14 oktober  gaf de meerderheid van de partijen wethouder Krieger groen licht om te beginnen met de uitwerking van de plannen voor het opknappen van de verkeersring rond de oude binnenstad. De Stadspartij sprak zich direct fel uit tegen de plannen. Een sobere herinrichting om een veilige tweerichtingsverkeer opnieuw te realiseren vindt de Stadspartij genoeg. Het hele project zou ca. 4,5 miljoen gaan kosten volgens de plannen van de wethouder. Voor dat geld liggen er wel ander prioriteiten in Purmerend te doen.

 

In de weken die daarop volgden bleek de weerstand in de samenleving te groeien tegen de plannen. Toen bleek dat ook de PvdA haar steun introk in verband met de komende verkiezingen, berichtte wethouder Krieger dat hij niet meer aan de plannen wil werken totdat hij veronderstelt dat de gemeenteraad anders besluit. Op zijn vroegst zal dat na de gemeente raadsverkiezingen zijn zo verwacht de Stadspartij. Het besluit dat dan wordt genomen zal dan hopelijk niet zijn zoals de wethouder nu met zijn manoeuvre verwacht.

De Stadspartij vindt wel dat de wethouder een verstandig besluit heeft genomen. Niet alleen is niet meer duidelijk hoeveel maatschappelijk draagvlak er is voor de plannen, ook het draagvlak in de gemeenteraad is door de plotselinge omdraai van de PvdA weggevallen.

De Stadspartij vindt dat de nieuwe gemeenteraad een definitief besluit over de binnenstadring moet nemen. Ook vindt de Stadspartij het een goed idee dat de raad daaraan zo nodig voorafgaand een referendum houdt. De vraag tussen een sobere maar veilige terugbouw naar tweerichtingsverkeer en een luxe herinrichting van de verkeersring ligt dan voor.

Ruimtelijke Ordening artikelen