HomeNieuwsMilieuMilieudefensie vraagt gemeenten bouw geen nieuwe biomassacentrales, sluit bestaande

Milieudefensie vraagt gemeenten bouw geen nieuwe biomassacentrales, sluit bestaande

SVhulpHA
foto Stadspartij
In een brief aan alle gemeenten in Nederland (ook Purmerend kreeg een exemplaar) vraagt Milieudefensie aandacht voor de lokale energietransitie. Gemeenten hebben nog ruim een jaar om hun transitievisie warmte te formuleren en vast te stellen.
 Milieudefensie informeert gemeenten met name over de ontwikkelingen omtrent biomassa installaties. Daarnaast wordt de gemeenten gevraagd naar de stand van zaken met hun transitievisie.
Purmerend behoort met zijn pilotwijk en proeftuin tot één van de voorlopers in Nederland op het gebied van aardgasvrij maken van wijken. Door zijn recente brief aan de gemeenteraad laat wethouder Van Meekeren weten dat Adviesbureau DWA de Transitievisie Warmte voor Beemster en Purmerend gaat opstellen en daartoe is een plan van aanpak opgesteld. DWA heeft in opdracht van Stadverwarming Purmerend al in 2016 een kansenstudie naar een aardgasloos Purmerend uitgevoerd en de gemeente Purmerend in 2017 geadviseerd over de keuze van de pilotwijk en proeftuin aardgasvrij.
Milieudefensie informeert bij alle gemeenten over de ontwikkelingen omtrent biomassa installaties. Door middel van het verbranden van hout, tuinafval of andere houtige reststromen in een biomassacentrale, kunnen gebouwen en soms zelfs hele wijken van warmte worden voorzien. Als het aan Milieudefensie ligt dan worden biomassacentrales uitgesloten voor warmtelevering. Dit qua regelgeving te realiseren in de omgevingsvisie.
Overlast en gezondheidsrisico’s
Milieudefensie wijst er in het algemeen op dat er uitgebreide filterinstallaties nodig zijn. Voor biomassacentrales tot 50 MW gelden ruime uitstootnormen wat betreft onder andere stikstof, fijnstof en zwavel. Uitgebreide filterinstallaties zoals bij grote biomassacentrales zijn niet verplicht bij kleinere centrales.
Er zijn de afgelopen jaren honderden van dit soort kleinere installaties gebouwd. Daarbij is weinig rekening gehouden met de gevolgen voor omwonenden. In Winschoten is de biomassa-installatie van het lokale zwembad tot nader order gesloten na gezondheidsklachten van omwonenden. Metingen wezen uit dat de luchtkwaliteitsnormen verwerden overschreden. Er is weinig bekend over de uitstoot en de staat van onderhoud van de andere biomassa installaties in ons land. Regelmatige controle en eventueel aanpassen van biomassa installaties is daarom noodzakelijk.
Duurzaamheid
Voorts stelt Milieudefensie dat het verbranden van “houtige” biomassa wordt aangemerkt als C02-neutraal, omdat groeiende bomen C02 opnemen. Echter, die opname kan tientallen jaren duren, terwijl bij het verbranden van hout per direct grote hoeveelheden C02 vrijkomen.
Onlangs zetten wetenschappers van het European Academy Science Advisory Council vraagtekens bij de C02-neutraliteit van houtverbranding.
De herkomst van de biomassa is een tweede punt van zorg. Er is in Nederland een beperkte hoeveelheid biomassa beschikbaar die als duurzaam beschouwd zou kunnen worden. De vraag naar biomassa is echter vele malen groter, wat resulteert in import van miljoenen tonnen aan hout uit het buitenland. Of dit hout uit verantwoord beheerde bossen komt is niet goed na te gaan.
Stikstofcrisis
Gemeenten zullen de komende jaren, aldus Milieudefensie, voortdurend met de stikstofuitstoot rekening moeten houden bij vergunningverlening. Biomassa-installaties stoten tot twee keer zoveel stikstof uit als gascentrales van gelijke grootte en vormen hiermee een directe concurrent voor de stikstofruimte van bijvoorbeeld woningbouw en landbouw.
Geen nieuwe biomassa-installaties, bestaande sluiten
Het vervangen van gasverwarming door houtgestookte verwarming is niet duurzaam. Milieudefensie doet daarom een beroep op de gemeenten om geen nieuwe biomassa-installaties toe te laten en om er bij Gedeputeerde Staten op aan te dringen dat zij hetzelfde beleid hanteren ten aanzien van de centrales waarbij de provincie bevoegd gezag is. Daarnaast dringt Milieudefensie er op aan bestaande installaties zo snel mogelijk weer te sluiten.

Milieu artikelen