HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningMeteorenflats pas in 2012 gesloopt

Meteorenflats pas in 2012 gesloopt

De laatste twee Meteorenflats worden uiterlijk in 2012 gesloopt. Dat laat het college van B&W van Purmerend weten na vragen van de Stadspartij. Nu de eerste vier flats aan de Meteorenweg gesloopt zijn, vroeg de Stadspartij zich af hoe lang de overige twee flats nog zouden blijven staan.

Uiterlijk in oktober 2011 moeten de beide flats leeg zijn. Daarna zal aan de sloop worden begonnen. Ook de directeur van woningcorporatie Wherestad, Aart Slot, bevestigt dat de bewoners tot eind 2011 kunnen blijven. Wherestad is samen met projectontwikkelaar HSB Bouw bezig om in de Wheermolen-West een stadsvernieuwingsproject op te zetten met nieuwe woningen, een zorgcentrum en andere wijkvoorzieningen. Onlangs kondigde de woningstichting aan om ook op andere plekken in de wijk Wheermolen woningen te willen gaan slopen.

Sinds de sloop van de eerste twee flats langs de Meteorenweg in 2007 is de wijk hard achteruitgegaan. Straten verloederen en de criminaliteit nam toe. De Stadspartij wil vooral dat de laatste bewoners ook de laatste jaren prettig kunnen blijven wonen in een fijne leefomgeving.

ZIE OOK:

meteorenweg 2009-04 12-

Ruimtelijke Ordening artikelen