HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningMeningsvorming over IKC in Middenbeemster

Meningsvorming over IKC in Middenbeemster

Visiekaart Middenbeemster 2040
H Nieuwbouw school, bibliotheek, Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG), Integraal Kind Centrum (IKC))


De gemeenteraad van de voormalige gemeente Beemster heeft in december 2020 het Plan van Aanpak voor de realisatie van een Integraal Kind Centrum (IKC) in plan De Keyser te Middenbeemster vastgesteld.

Op 27 september 2021, tijdens een besloten themabijeenkomst voor de gemeenschappelijke raden van Purmerend en Beemster, zijn enkele alternatieve mogelijkheden voor de realisatie van het IKC aan de gezamenlijke gemeenteraden gepresenteerd. Tijdens deze avond is bevestigd dat het Integraal Huisvesting Plan Onderwijs (IHP) en de vastgestelde dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster bepalend zijn voor de verdere uitwerking en dus dat het IKC in De Keyser wordt gerealiseerd.

Nader onderzoek

In dat kader heeft het college van Beemster besloten nader te onderzoeken onder welke voorwaarden en condities inpassing van het IKC in plan De Keyser mogelijk zou zijn.

Bij de uitwerking van dit plan zijn enkele kwetsbaarheden geconstateerd, waarover ook door omwonenden zorgen worden geuit. De beperkt beschikbare ruimte maakt dat de kwaliteit (van de voorzieningen en/of van de leefbaarheid in het gebied) onder druk kan komen te staan.
Het gebouw en de parkeeroplossing passen, maar er is in ruimtelijk opzicht vrijwel geen speling en de parkeeroplossing leunt voor een deel op de beschikbaarheid van plekken in de bestaande buurt. Het is moeilijk te voorspellen hoe de buurt zich na voltooiing van de laatste deelgebieden zal ontwikkelen op dit gebied.
De cijfermatige  onderbouwing laat nu zien dat het kan, maar het risico dat de druk op het gebied te groot wordt, is aanwezig. Met andere woorden: het is een risico de ruimte in de parkeerbalans nu al volledig in te zetten.

Twee denkrichtingen ter meningsvorming

Op dit moment zijn twee denkrichtingen geformuleerd die ter meningsvorming aan de commissie worden voorgelegd.

Die gaan over:

  1. een groter plangebied door het aanpassen het bestemmingsplan en

  2. het splitsen van de bibliotheekfunctie.

Het college stelt voor langs deze denkrichtingen besluitvorming voor te bereiden met inachtneming van wat de commissie meegeeft aan het college voor deze uitwerking.

Lees door te klikken HIER het Raadsvoorstel

De commissie Algemeen-Maatschappelijk wordt gevraagd om zich in de vergadering -vandaag- 14 april 2022 hierover uit te spreken.

 

Ruimtelijke Ordening artikelen