HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningMeer geld voor zelfbouwers met kluspanden

Meer geld voor zelfbouwers met kluspanden


verbouwenPNH
De provincie Noord-Holland stelt meer subsidie beschikbaar voor zelfbouwgroepen die bestaande gebouwen (kantoren, scholen) ombouwen tot woningen.
De provincie doet dit omdat zelf oude panden verbouwen meer kosten met zich meebrengt dan zelf nieuwe woningen bouwen. Bijvoorbeeld de kosten om te komen tot een goed plan of ontwerp, of extra sloopkosten.
Omvormen of sloop
Het extra geld is bedoeld voor het omvormen van bestaande gebouwen tot woningen, of voor sloop met daarna nieuwbouw. Met de nieuwe regeling kunnen zelfbouwgroepen maximaal € 13.000,- subsidie aanvragen voor het opstellen van een projectplan. Ook is een renteloze lening beschikbaar van maximaal € 220.000,- voor het opstellen van een programma van eisen, ontwerp of bestek. De subsidie of lening kan ook worden ingezet om deskundige procesbegeleiding in te huren.
Gedeputeerde Joke Geldhof: “Ik ben blij met deze extra steun voor zelfbouwgroepen die op deze manier met kluspanden of andere leegstaande gebouwen aan de slag kunnen en hun woonwensen realiseren. Het levert vaak prachtige en creatieve woningen op. Zelfbouw in de bestaande bouw is een heel goede optie en in de provincie zijn tot nu toe nog weinig projecten. Bovendien sluit dit helemaal aan bij de behoefte van veel mensen om binnen steden en dorpen te wonen.”
Nieuwbouw
Er is ook subsidie beschikbaar voor collectieve zelfbouw in de nieuwbouw. De subsidiebedragen hiervoor zijn gelijk gebleven.
Meer informatie staat onder de Subsidieregeling Collectieve Zelfbouw.

foto: Provincie Noord-Holland

Ruimtelijke Ordening artikelen