HomeNieuwsAlgemeen BestuurMeer experimenteerruimte voor gemeenten

Meer experimenteerruimte voor gemeenten


Het kabinet geeft gemeenten meer ruimte om te experimenteren in wet- en regelgeving. Naast experimenteerartikelen in diverse regelgeving komt het kabinet nu met een algemene Experimentenwet, die gemeenten in staat stelt voor een bepaalde periode af te wijken van wettelijke bepalingen om zo op een betere en meer innovatieve manier maatschappelijke opgaven aan te pakken.

Het doel hiervan is om te onderzoeken of alle wetten en regels wel echt nodig zijn, of dat ze eenvoudiger kunnen, of zelfs kunnen verdwijnen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De wet biedt gemeenten de mogelijkheid om voorstellen voor nieuwe experimenten te doen. Door te experimenteren met een nieuwe of andere aanpak kan ervaring worden opgedaan met het effectief reguleren van nieuwe ontwikkelingen waarvan nu nog niet zeker is hoe die in de praktijk zullen uitwerken. Op lange termijn ontstaat zo de meest passende regelgeving.
Naast het bieden van een structurele wettelijke basis voor experimenten, maakt de Experimentenwet nu ook twee concrete experimenten mogelijk. Het betreft een experiment rondom de registratie van persoonsgegevens bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat slachtoffers beter en eerder in beeld komen. Een tweede experiment is het mogelijk maken van een externe voorzitter van raadscommissies, zodat de werklast van raadsleden wordt verminderd.
De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Algemeen Bestuur artikelen