HomeNieuwsAlgemeen BestuurMbo-studenten aan de slag op stembureaus

Mbo-studenten aan de slag op stembureaus

De campagne die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) begin december startte om gemeenten te ondersteunen bij het werven van extra stembureauleden voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021, krijgt een bijzonder vervolg.

De MBO Raad, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en BZK gaan samenwerken om mbo-studenten als vrijwilliger in te zetten. Mbo-studenten kunnen zo in het kader van hun opleiding de nodige praktijkervaring opdoen voor de kwalificatie burgerschap.

Verschillende functies nodig voor stembureaus

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Door de coronamaatregelen zijn meer mensen op het stembureau nodig om de verkiezingen in goede banen te leiden. In totaal gaat het zeker om 70.000 vrijwilligers. Daarom is het ministerie van BZK een wervingscampagne gestart om de gemeenten te ondersteunen. Voor de opbouw en de bemensing van de stembureaus zijn verschillende functies nodig: facilitair medewerkers, gastheren en –vrouwen en beveiligers. Het mbo is bij uitstek opleider van veel van deze beroepen. Samen gaan de MBO Raad, de VNG, de NVVB en BZK stimuleren dat scholen en gemeenten elkaar kunnen vinden in het invullen van de vrijwilligersfuncties met mbo-studenten.

Kwalificaties koppelen in dienst van de democratie

Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad: ‘Het mbo leidt op voor beroepen, maar ook voor burgerschap. Voor de komende Tweede Kamerverkiezingen kunnen we die twee kwalificaties in dienst van de democratie heel mooi aan elkaar koppelen. Studenten van verschillende opleidingen krijgen de kans hun skills in te zetten én praktijkervaring in burgerschap op te doen bij een unieke gebeurtenis. Een win-win-situatie dus.’

Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda en portefeuillehouder bij de VNG: ‘Kiezers moeten juist ook nu in staat zijn om hun stem veilig uit te brengen. Gemeenten werken daar hard aan. Stembureaus worden ingericht op de 1,5 meter samenleving en zijn twee dagen langer open. Deze alliantie is een fraaie kans om jongeren in het onderwijs en lokale overheden met elkaar te laten samenwerken. En zo samen bij te dragen aan een stevige democratie.”

Kajsa Ollongren, minister van BZK: ‘Ik ben blij met dit initiatief. Meer mbo-studenten in de stembureaus betekent meer jonge mensen die helpen om de verkiezingen in goede banen te leiden. En dat is een investering in de toekomst!’

Het vervolg

De komende periode gaan de MBO Raad, de VNG, de NVVB en BZK de samenwerking verder uitwerken. Op korte termijn moet helder worden voor welke vrijwilligersfuncties op de stembureaus mbo-scholen met hun studenten ‘preferred supplier’ kunnen worden. Ook is het belangrijk om te organiseren dat mbo-scholen en gemeenten elkaar in vraag en aanbod snel en goed kunnen vinden. Daarbij komt de ervaring die mbo-scholen al hebben in begeleiding en inzet van studenten voor stembureaus op de eigen scholen goed van pas. Het is de bedoeling dat de scholen en de gemeenten na het kerstreces aan elkaar kunnen worden gekoppeld voor invulling van de vrijwilligersfuncties op de stembureaus.

Algemeen Bestuur artikelen