HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningMart Stambank op alternatieve locatie

Mart Stambank op alternatieve locatie

drmaatsbank
De Mart Stambank is in de 20er jaren van de vorige eeuw ontworpen door de Purmerendse architect Mart Stam. Het was bedoeld als eerbetoon voor de Purmerendse huisarts Dr. Maats.
De gemeente had het voornemen een replica van het kunstwerk te plaatsen in het plantsoen aan de Nieuwegracht.

Op de eerder in april gehouden inspraakavond ging de gemeente, vertegenwoordigd door wethouder Mona Keijzer van de CDA en toen toekomstig wethouder Roald Helm van de Stadspartij, de discussie met de bewoners aan. De bewoners werden er toen ook al op gewezen dat bij de aanvraag van de bouwvergunning er alle gelegenheid is om protest aan te tekenen door het indienen van een zienswijze. Tegen dat voornemen is door de bewoners overwegend negatief gereageerd.

Gelet op het ontbreken van draagvlak bij direct omwonenden én de discussie in de commissie Samenleving, is het college voornemens te kiezen voor een alternatieve locatie, namelijk de locatie aan het Cramwinckelplantsoen achter het stadhuis.

Hierover wil het college de gemeenteraad consulteren zoals toegezegd door wethouder Roald Helm. Verantwoordelijk wethouder Roald Helm en dit college  tonen dus dat de mening van de bewoners er zeker toe doet.

Ruimtelijke Ordening artikelen