HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningMaatregelen parkeren bij ziekenhuis

Maatregelen parkeren bij ziekenhuis

parkeren.png
Woensdag 18 juni was de tweede bewonersavond over de parkeerdruk in de straten rond het Waterlandziekenhuis. Op deze website heeft u hierover al eerder kunnen lezen (lees hier). Tijdens deze avond vertelde wethouder Hans Krieger over het pakket aan maatregelen, dat de parkeeroverlast moet terugdringen in het ‘eerste gebied’ (Kraggeveenstraat 5 en 2 t/m 130, Basisveenstraat 11 t/m 55, Trilveenstraat 23 t/m 46). Deze maatregelen worden de komende tijd uitgevoerd.  

Maatregelen voor terugdringen parkeeroverlast

  • Plaatsen van borden met de tekst ‘Parkeren uitsluitend bewoners’
  • 24 extra parkeerplaatsen op trottoir (Canadees parkeren) bij Oudelandsdijkje en Stadsverwarming
  • Elf extra parkeerplaatsen in de berm van Kraggeveenstraat (oostkant)
  • Invoeren van een blauwe zone voor acht parkeerplaatsen bij politiebureau
  • Instellen van een parkeerverbodszone in het gebied

Het Waterlandziekenhuis neemt de volgende maatregelen om de parkeeroverlast te verminderen:

  • vier extra parkeerplaatsen bij de EHBO-post
  • Afspraken met taxichauffeurs over wachten op het parkeerterrein
  • Informatiebord bij de EHBO-post
  • In de nacht (23:00 – 07:00 uur) gratis parkeren op parkeerterrein

De bewoners hebben de maatregel voor het instellen van een parkeervergunninggebied verworpen. Dit gebeurde ook met het voorstel om in de zogenaamde ‘zichtstraten’ (Kraggeveenstraat 2 t/m 36 en Basisveenstraat 11 t/m 43) vergunningparkeren in te voeren.

Klankbordgroep
Tijdens de avond werd besloten om een klankbordgroep van bewoners in te stellen, die onder voorzitterschap van de wijkmanager Wim Borger de situatie zal volgen en bespreken. Voor deze groep hebben zich na afloop van de bijeenkomst twaalf bewoners aangemeld.

Het verslag van de bewonersbijeenkomst kunt u vinden op de wijkpagina De Gors van de gemeentelijke website (www.purmerend.nl/degors).

 

Bron: bewonersbrief gemeente Purmerend

Ruimtelijke Ordening artikelen