HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningMaak een virtuele wandeling door het Wheermolen-Oost van de toekomst

Maak een virtuele wandeling door het Wheermolen-Oost van de toekomst

Wheermolen Oost foto Stadspartij
Intermaris en de gemeente hebben samen met stedenbouwkundig bureau Urhahn een concept ontwikkelplan voor Wheermolen-Oost opgesteld. Hierin worden de verschillende ontwikkelingen en de potenties van Wheermolen-Oost samengebracht in een toekomstvisie. Het ontwikkelplan geeft richting aan de ontwikkeling van de buurt op de middellange termijn.
Naast het renoveren of vervangen van woningen en het opknappen van de openbare ruimte, is de bedoeling dat Wheermolen-Oost straks gemengd, gezond en nóg gezelliger is. Het concept globaal ontwikkelplan wordt vanavond 11 juni voor het eerst in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer besproken.
In aanloop naar besluitvorming in september wordt de commissie nu gevraagd zich meningsvormend uit te spreken over het ontwikkelplan. Bij de besluitvorming wordt de fasering van het woningbouwprogramma en een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. Ook wordt een grondexploitatie geopend.
Waar gaat het precies over?
Wheermolen-Oost, is een typische wijk uit de jaren ‘70. Met eengezinswoningen, een winkelcentrum en sociale huurwoningen in de flats langs de dijk. De wijk ligt dichtbij ‘t Stadje, aan het water, bij het Dwarsgouwpark en vlakbij het station. Het is een wijk met mogelijkheden. Mensen wonen er graag. Maar veel woningen, de stoepen, straten en het groen zijn na 50 jaar toe aan een opknapbeurt. De gemeente Purmerend en woningcorporatie Intermaris willen dat samen gaan oppakken.
Gezellig, gezond en gemengd
Intermaris gaat bestaande woningen renoveren en verduurzamen. Een aantal flats wil de woningcorporatie vervangen door nieuwbouw in verschillende typen en prijsklassen. Dat maakt het woningaanbod gevarieerd: van sociale huur, doorstroomwoningen, middeldure woningen en koopappartementen.

 

De riolering in Wheermolen-Oost is aan vervanging toe. Omdat daarbij de straat toch open moet, is dit aanleiding voor de gemeente om te kijken of ze de straten in de wijk opnieuw kan inrichten. Het plan is om in de Albert Schweitzerlaan sport- en speelmogelijkheden te maken in de groene middenstrook. Samen met twee fietsstraten en de Wheredijk ontstaat er zo een mooi rondje door de buurt om te wandelen, hardlopen of fietsen. Hiernaast wil de gemeente het Dwarsgouwpark een opknapbeurt geven. Het idee is om er een echt stadspark van te maken, met wandelpaden, een koffietentje, picknicktafels en een fietspad. De volkstuinen, het kinderspeelparadijs, de heemtuin en skeelerbaan blijven. In het plan staat ook een fietsbrug ingetekend over de Where, zodat je op de fiets snel in het Leeghwaterpark bent.

Doorstroomwoningen
In Wheermolen-Oost staan veel sociale huurwoningen. Doorstromen uit een sociale huurwoning is lastig. De stap naar een woning in de vrije sector betekent vaak meer betalen voor een vergelijkbaar huis. In plaats van alleen sociale huur, wil Intermaris dan ook graag een nieuw type huurwoning bouwen en verhuren: de doorstroomwoning. Dit is een appartement van circa 80 m2 voor een huurprijs van € 850 (prijspeil anno nu). Het maakt doorstroming mogelijk, zodat er sociale huurwoningen vrijkomen voor Purmerenders op de wachtlijst. Het zorgt bovendien voor een betere balans in het woningaanbod in Wheermolen-Oost.
Toevoegen van woningen
In Wheermolen-Oost is het plan om voor iedere gesloopte sociale huurwoning een nieuwe sociale huurwoning terug te bouwen. Daarnaast kunnen we nog ongeveer 600 appartementen toevoegen. Het college stelt voor om met de gemeenteraad te praten over welk type woningen dat moeten zijn. Gekozen kan worden voor een “gewone” 30-30-40 verdeling (30% sociale huur, 30% middeldure huur en betaalbare koop en 40% vrij), of voor een variant die meer inzet op de doorstroomwoningen van Intermaris. De raad wordt gevraagd in een meningsvormende discussie aan te geven welke van deze beide mogelijkheden de voorkeur heeft.
Besluitvorming in september
De gemeenteraad bespreekt het concept ontwikkelplan in de commissie SOB in juni 2020. In september van dit jaar wordt het plan ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Dan wordt ook de financiering en een voorstel voor de samenwerking tussen gemeente en Intermaris ter goedkeuring voorgelegd.
Virtuele wandeling
De vernieuwing moet van Wheermolen-Oost een echte stadswijk maken. Gezellig, gezond en gemengd. Waar bewoners graag wonen, winkelen, sporten, leren en elkaar ontmoeten.
Bent u nieuwsgierig naar het Wheermolen-Oost van de toekomst? Maakt u dan een virtuele wandeling en ontdek wat de plannen zijn voor de komende jaren.

Ruimtelijke Ordening artikelen