HomeNieuwsMilieuMaaiwerkzaamheden gemeente starten weer

Maaiwerkzaamheden gemeente starten weer

maaiwerkzaamheden
Op veel plekken in Purmerend staat het groen soms wel een meter hoog. Vaak langs doorgaande wegen en soms ook in combinatie met keurig gemaaide stukken gras.
Deze week worden deze stukken met ruige begroeiing weer gemaaid. Dit gebeurt slechts twee keer per jaar. Maar waarom zo weinig?
‘Een snelweg voor insecten en andere dieren’
We rijden mee met Cor Plekker en Geerten Kalter van de gemeente. Ze doen een ronde door de stad en overleggen druk met elkaar over wat ze zien. Ondertussen stellen we snel wat vragen.
Waarom staat het gras op sommige plekken zo hoog?
Cor: “Door de hele stad heen hebben we stukken groen en gras dat we wat hoger laten groeien. Deze stukken staan allemaal in verbinding met elkaar en dat zorgt voor veel leven en kleur in de stad.”
Hoezo veel leven?
Cor: “Kijk maar eens goed. Het barst van de bloemetjes en insecten. Vlinders, bijen, libelles, maar ook andere dieren als egels gebruiken deze stukken hoger groen als een soort van snelweg. En waar te eten is, komen andere dieren weer op af. Denk maar aan vleermuizen en diverse vogelsoorten. Het grijpt allemaal op elkaar in.”
Waarom dan toch af en toe maaien?
Geerten: “We maaien dit zogeheten ‘ruiggras’ tweemaal per jaar. Het moet ook niet te hoog komen te staan. Ook zorgt het tweejaarlijks maaien ervoor dat er weer nieuwe soorten groen ontstaan. Het maaien en afvoeren zorgt namelijk voor een voedselarme bodem, waar meer kruiden op kunnen groeien, dan op een voedselrijke bodem.”
Toch zien veel Purmerenders liever een kort en netjes gemaaide grasstrook.
Geerten: “Uiteraard staat zoiets in woonwijken vaak netjes, maar verder gebeurt er op zo’n stukje groen natuurlijk niet veel. We proberen het vaak ook te combineren, door langs een voetpad een paar meter netjes gemaaid gras te hebben en wat verder richting een slootkant een strook hoger gras.”
Wanneer starten jullie met maaien?
Cor: “Maandag 4 september beginnen we”.
Wat voor materieel gebruiken jullie?
Geerten: “Verschillende maaimachines, soms met een trekker. Het gemaaide groen ruimen we een paar dagen later op. We laten er dan een machine overheen rijden die het gemaaide groen direct in keurige balen perst.”

Milieu artikelen