HomeNieuwsVeiligheidLPG installatie ‘Zuidewind’ ontmanteld

LPG installatie ‘Zuidewind’ ontmanteld

ZuidewindHA
Om woningbouw mogelijk te maken in het Wagenweggebied zal, gelet op het externe veiligheidsaspect, de verkoop van LPG aan de Wagenweg 7 moeten worden gestaakt en de LPG-installatie worden ontmanteld. Hiervoor zal een vaststellingsovereenkomst gesloten worden en de gemeente zal de exploitant moeten compenseren.
ln dit gebied verkoopt Zuidewind B.V. motorbrandstoffen, waaronder ook LPG, aan particulieren en bedrijven. De verkoop van LPG werkt belemmerend voor de gebiedsontwikkeling voor het gebied. Om de woningbouw in het Wagenweggebied mogelijk te maken zal de LPG-installatie van Zuidewind B.V. verwijderd moeten worden. De gemeente is gezamenlijk met Zuidewind tot een voorstel voor sanering gekomen en deze is tot een vaststellingsovereenkomst verwerkt voor deze verwijdering en de compensatie aan Zuidewind B.V. De kosten ervan zijn opgenomen in de totale kosten voor de herinrichting van de openbare ruimte.
Door het tekenen van de vaststellingsovereenkomst kan de gemeente Purmerend een ontwerpbestemmingsplan voor het mogelijk maken van woningbouw op de aangrenzende locatie. ln de toekomst zullen ook andere nabijgelegen gronden herbestemd kunnen worden naar woningbouw.

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de vaststellingsovereenkomst en de kosten te dekken uit het krediet voor de totale kosten van de openbare ruimte in het Wagenweggebied (zie raadsbesluit 26 april 2018). In de vergadering vanavond 16 meivan de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer zal dit onderwerp worden voorbehandeld alvorens het in de raadsvergadering kan worden vastgesteld.

foto: Stadspartij

Veiligheid artikelen