HomeNieuwsMilieuLoket voor aanvragen windparken in Noord-Holland open

Loket voor aanvragen windparken in Noord-Holland open


Vanaf 15 januari 2016 kunnen initiatiefnemers van windparken in Noord-Holland hun definitieve aanvraag indienen.

De provincie Noord-Holland moet nog ca. 76 megawatt ‘Wind op Land’ leveren om de rijksopgave van 685,5 megawatt te realiseren. De verwachting is dat deze opgave gerealiseerd wordt en dat de windturbines voornamelijk in het Noordzeekanaalgebied komen.

De afgelopen periode heeft de provincie intensief benut om de kaders voor de windparken vast te leggen en mogelijkheden voor realisatie te bespreken met gemeenten, initiatiefnemers en inwoners. Nu gaat een nieuwe fase in met Wind op Land in Noord-Holland. Het ‘loket’ is open en de definitieve plannen neemt de provincie graag in ontvangst. Er is een aantal kansrijke aanvragen en de verwachting is dat Noord-Holland de opgave voor windenergie kan realiseren binnen de kaders die zijn opgesteld.

15 januari – 15 mei

De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen periode al een aantal principe-aanvragen ontvangen maar de verwachting is dat er ook nog nieuwe plannen binnenkomen. Tussen 15 januari en 15 mei 2016 kunnen initiatiefnemers hun aanvraag indienen bij de Omgevingsdienst NZKG (OD NZKG). Alle aanvragen worden in eerste instantie door de OD NZKG getoetst aan de Provinciale ruimtelijke verordening (PRV). Van de aanvragen die aan de PRV voldoen wordt het aantal megawatt bij elkaar opgeteld. Als het totaal hoger is dan de restopgave die de provincie heeft, dan wordt door de provincie een rangschikking gemaakt op basis van ruimtelijke kwaliteit. Aanvragen in industrieel/sterk verstedelijkt gebied krijgen dan de hoogste prioriteit.

Realisatie vanaf begin 2017

De verwachting is dat de eerste ontwerp vergunningen eind 2016 ter visie worden gelegd. Voorjaar 2017 kan dan een besluit volgen over de definitieve vergunning. De realisatie van de eerste windparken kan daarna starten in het voorjaar van 2017.

www.noord-holland.nl/windopland

Milieu artikelen