HomeNieuwsVeiligheidLocatieverboden hebben effect

Locatieverboden hebben effect

Bijlrapporteert
Eind 2013 is, vanwege langdurig en stelselmatig overlast, op drie plekken in Purmerend een locatieverbod ingesteld: verboden aanwezig te zijn tussen 22.00 – 7.00 uur. Eind 2014 is de maatregel geëvalueerd. De burgemeester heeft inmiddels een tussenstand opgemaakt en aan de gemeenteraad gestuurd. Eind december 2015 volgt weer een uitgebreidere evaluatie.
Deze tussenstand gaat over de periode november 2014 tot en met eind april 2015

De volgende stappen zijn voor deze evaluatie ondernomen.

 • Er is gekeken naar meldingen in het systeem van de politie en rapportages van team buurttoezicht (TBT): zowel naar mutaties, waarschuwingen, meldingen als boetes
 • Er is ook navraag gedaan over eigen waarnemingen van politie, TBT, wijkmanagers en straathoekwerk.
 • Bij notoire klagers en betrokken bewoners is actief navraag gedaan over de ervaringen van afgelopen jaar
 • Voorts is aan alle betrokkenen gevraagd wat zij er van zouden vinden als het verbod zou worden opgeheven.

Samengevat komt het op het volgende neer:

 • Er zijn vijf boetes uitgeschreven op één moment op één locatie.
 • Er zijn wel waarschuwingen gegeven op alle drie de locaties.
 • Het aantal meldingen tussen 22.00 – 07.00u is erg gering op alle locaties.
 • De overlast is nog steeds zo goed als verdwenen tussen de vastgestelde tijden 22.00 – 07.00.
 • Alle bevraagde personen geven aan dat het echter te vroeg is om het verbod op te heffen. Ze verwachten dat de overlast terugkomt en (op twee locaties) ook tot weerstand en onrust zal leiden bij de omwonenden.
 • Bij locatie de Koempoelan ervaren meerdere bewoners nog zeer regelmatig overlast door het gebruik van het voetbalveld voor 22.00 uur.
 • Signalen wijzen er wel op dat de locatie Spinnerhof en het basketbalveld bij de Anne Franklaan weer vaker bezocht worden door de vaste groep en soms leidt tot waarschuwingen.
 • In het algemeen ervaren de jongeren het locatieverbod niet als prettig maar het is wel een duidelijke richtlijn waar ze behoefte aan en begrip voor hebben (bron; Straathoekwerk).

De burgemeester concludeert dat thans de locatieverboden tot nu toe het effect hebben waar het voor bedoeld is: rust voor de omwonenden in de late avond en nacht.

Veiligheid artikelen