kop west Ruimtelijke Ordening
Home Nieuws Ruimtelijke Ordening Locatie Karekietpark in ontwikkeling

Locatie Karekietpark in ontwikkeling

Karekietpark ideeën bron gemeentenieuws
Het Karekietpark is één van de ontwikkelgebieden van Purmerend. Er gebeurt in het Karekietpark al veel: er is een nieuw gebouw voor het ROC gebouwd, er komen tijdelijke woningen, de basisschool is eigenlijk uit zijn jasje gegroeid. Daarnaast is de sporthal aan vervanging toe.

Daarom heeft de gemeente besloten om aan de slag te gaan met een totale visie op het Karkietpark. Er wordt gekeken naar wonen, winkels, zorg, de school en de maatschappelijke voorzieningen, zoals de sporthal. Maar ook naar de verkeersontsluitingen en naar het groen. In een bericht aan de bewoners laat de gemeente weten wat de stand van zaken is.
Meedenken
In november en december 2019 is er een aantal bijeenkomsten geweest om mee te denken over de toekomst van het Karekietpark. Veel betrokken bewoners, eigenaren en huurders waren aanwezig en hebben hun dromen en nachtmerries gedeeld.
Van de bijeenkomst is ook een video verslag gemaakt. U kunt de video bekijken via www.purmerend.nl/karekietpark.
Veel genoemde onderwerpen zijn: groen, voorzieningen, bouwhoogtes, parkeren, bereikbaarheid, de sporthal, de basisschool en het combineren van functies.
Centrale thema is ontmoeten
In nagenoeg alle gesprekken kwam de wens naar voren om van het gebied een centrale ontmoetingsplaats te maken; een echt “hart van de wijk”. De huidige voorzieningen dragen daar aan bij, maar ook nieuwe ideeën zoals een speelplaats, buitensportvoorzieningen en een terras werden genoemd. Ook de inzet van groen als manier om ontmoeten te bevorderen werd veelvuldig genoemd zoals een pluktuin, speelplaats of trimbaan.
Groen
Het huidige groen is versnipperd en leent zich niet voor activiteiten. Er worden grofweg twee uitwerkingsrichtingen genoemd om beter van het groen gebruik te gaan maken
 • of een doorgaande groenstructuur rondom het gebied, waar je in kunt wandelen, hond uitlaten, sporten, etc;
 • of een groter groengebied (park) met daarin ontmoetingsfunctie en recreatiemogelijkheden
Verder worden opmerkingen gemaakt over moestuinen, fruitbomen en dieren (kinderboerderij) en rekening houden met de effecten van de klimaatveranderingen.
Wonen
Tijdens de bijeenkomsten werden er relatief weinig opmerkingen over wonen gemaakt. Kansen worden gezien in woningen boven een winkelcentrum en boven andere voorzieningen, met aandacht voor de bouwhoogtes. De vraag naar woningen is groot in Purmerend. Ook in het Karekietpark liggen kansen voor woningbouw.
Voorzieningen
 • De sporthal moet vervangen worden en aangepast aan de normen van de huidige tijd. Zo kan de hal beter worden gebruikt. Dit betekent een grotere sporthal.
 • De Klimop school moet uitgebreid worden. Er is een sterke vraag naar volledige nieuwbouw.
 • De overige voorzieningen (biljartcentrum, kinderopvang en wijkcentrum) zouden vernieuwd kunnen worden.
 • Suggestie wordt gedaan om voorzieningen te combineren:
  Basisschool + kinderopvang + sporthal of sporthal + wijkcentrum (+ evt biljartcentrum)
 • De basisschool zou graag vlakbij het MBO en de sporthal gevestigd willen zijn.
 • Uit veel gesprekken blijkt dat het winkelcentrum als somber en naar binnengekeerd wordt ervaren. Nieuwbouw of aanpassing brengt kansen. De huidige locatie wordt als goede plek ervaren, omdat ook  de bewoners van het Jaap van Praaghuis er (gemakkelijk) kunnen komen.
 • Er lijkt grote behoefte aan openbare recreatieve voorzieningen. Te denken valt aan voetbalkooi, basketbalveld, stormbaan / fitness circuit, terras, speelplaats, etc.
Verkeer en parkeren
 • De huidige verkeerssituatie en parkeren wordt als onhandig ervaren. Het parkeren is erg verspreid en er wordt ervaren dat het huidige aantal parkeerplekken onvoldoende is.
 • De loop- en fietsverbinding van het oostelijke en westelijke deel van het gebied (nu met tunnel) wordt als onveilig ervaren. Suggesties die voor een alternatieve verbinding worden genoemd zijn het opwaarderen van de bestaande tunnel, een oversteekplaats over de S. Allendelaan in combinatie met een tunnel of een (half) verdiepte ligging van de S. Allendelaan.
 • Ook de parallelweg, de fietspaden en vindbaarheid van de voorzieningen worden veel genoemd als verbeterpunt.
Hoe nu verder
De gemeente heeft alle opbrengsten verzameld. Daarbij merkt de gemeeten op dat het goed is om te noemen dat niet alle opbrengsten mee kunnen worden genomen in de visie. Er zullen ook keuzes gemaakt moeten worden omdat ze bijvoorbeeld tegenstrijdig zijn of financieel en ruimtelijk niet mogelijk.
De gemeente was van plan om alle mensen uit het Karekietpark opnieuw uit te nodigen, maar dat gaat nu even niet. Daarom wordt nu nagedacht hoe de bewoners, huurders en eigenaren kunnen meedenken.
Een aantal van de genoemde personen heeft al aangegeven actief mee te willen denken. Wilt u ook meedenken, maar heeft u zich daarvoor nog niet aangemeld? Dan kunt u zich aanmelden via www.purmerend.nl/karekietpark .

Ruimtelijke Ordening artikelen

Provincie stuurt herindelingsadviezen naar minister

De provincie Noord-Holland heeft de herindelingsadviezen voor Beemster-Purmerend, Weesp-Amsterdam en Dijk en Waard naar de minister van Binnenlandse Zaken gestuurd. Ook de positieve zienswijzen...

Stand van zaken bouw parkeergarage stadhuis

Door een brief aan de gemeenteraad laat wethouder Tijmstra weten dat het ondanks de CPVID-19 situatie gelukt is om alle benodigde werkzaamheden ter realisatie...

Staat van de woningmarkt 2020

De woningbouwproductie moet op gang blijven om de groeiende vraag op te vangen en tegelijkertijd het woningtekort weg te werken. Dit is een van...

Maak een virtuele wandeling door het Wheermolen-Oost van de toekomst

Intermaris en de gemeente hebben samen met stedenbouwkundig bureau Urhahn een concept ontwikkelplan voor Wheermolen-Oost opgesteld. Hierin worden de verschillende ontwikkelingen en de potenties...

Aandeel betaalbare koop- en huurwoningen daalt in regio Amsterdam (MRA)

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn in de afgelopen twee jaar verder afgenomen. Terwijl in deze...

Een sociale huurwoning zoeken verandert

De woonruimteverdeling voor sociale huurwoningen in vijftien gemeenten in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland gaat veranderen. De verandering is nodig om huishoudens met...

Locatie Karekietpark in ontwikkeling

Karekietpark ideeën bron gemeentenieuws Het Karekietpark is één van de ontwikkelgebieden van Purmerend. Er gebeurt in het Karekietpark al veel:...

Plan voor 340 woningen in Kwadijkerpark

Begin mei heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een intentieovereenkomst met de Prinsenstichting, woningstichting Rochdale en gebiedsontwikkelaar AM. In deze overeenkomst...