kop west Ruimtelijke Ordening
Home Nieuws Ruimtelijke Ordening Locatie Karekietpark in ontwikkeling

Locatie Karekietpark in ontwikkeling

Karekietpark ideeën bron gemeentenieuws
Het Karekietpark is één van de ontwikkelgebieden van Purmerend. Er gebeurt in het Karekietpark al veel: er is een nieuw gebouw voor het ROC gebouwd, er komen tijdelijke woningen, de basisschool is eigenlijk uit zijn jasje gegroeid. Daarnaast is de sporthal aan vervanging toe.

Daarom heeft de gemeente besloten om aan de slag te gaan met een totale visie op het Karkietpark. Er wordt gekeken naar wonen, winkels, zorg, de school en de maatschappelijke voorzieningen, zoals de sporthal. Maar ook naar de verkeersontsluitingen en naar het groen. In een bericht aan de bewoners laat de gemeente weten wat de stand van zaken is.
Meedenken
In november en december 2019 is er een aantal bijeenkomsten geweest om mee te denken over de toekomst van het Karekietpark. Veel betrokken bewoners, eigenaren en huurders waren aanwezig en hebben hun dromen en nachtmerries gedeeld.
Van de bijeenkomst is ook een video verslag gemaakt. U kunt de video bekijken via www.purmerend.nl/karekietpark.
Veel genoemde onderwerpen zijn: groen, voorzieningen, bouwhoogtes, parkeren, bereikbaarheid, de sporthal, de basisschool en het combineren van functies.
Centrale thema is ontmoeten
In nagenoeg alle gesprekken kwam de wens naar voren om van het gebied een centrale ontmoetingsplaats te maken; een echt “hart van de wijk”. De huidige voorzieningen dragen daar aan bij, maar ook nieuwe ideeën zoals een speelplaats, buitensportvoorzieningen en een terras werden genoemd. Ook de inzet van groen als manier om ontmoeten te bevorderen werd veelvuldig genoemd zoals een pluktuin, speelplaats of trimbaan.
Groen
Het huidige groen is versnipperd en leent zich niet voor activiteiten. Er worden grofweg twee uitwerkingsrichtingen genoemd om beter van het groen gebruik te gaan maken
 • of een doorgaande groenstructuur rondom het gebied, waar je in kunt wandelen, hond uitlaten, sporten, etc;
 • of een groter groengebied (park) met daarin ontmoetingsfunctie en recreatiemogelijkheden
Verder worden opmerkingen gemaakt over moestuinen, fruitbomen en dieren (kinderboerderij) en rekening houden met de effecten van de klimaatveranderingen.
Wonen
Tijdens de bijeenkomsten werden er relatief weinig opmerkingen over wonen gemaakt. Kansen worden gezien in woningen boven een winkelcentrum en boven andere voorzieningen, met aandacht voor de bouwhoogtes. De vraag naar woningen is groot in Purmerend. Ook in het Karekietpark liggen kansen voor woningbouw.
Voorzieningen
 • De sporthal moet vervangen worden en aangepast aan de normen van de huidige tijd. Zo kan de hal beter worden gebruikt. Dit betekent een grotere sporthal.
 • De Klimop school moet uitgebreid worden. Er is een sterke vraag naar volledige nieuwbouw.
 • De overige voorzieningen (biljartcentrum, kinderopvang en wijkcentrum) zouden vernieuwd kunnen worden.
 • Suggestie wordt gedaan om voorzieningen te combineren:
  Basisschool + kinderopvang + sporthal of sporthal + wijkcentrum (+ evt biljartcentrum)
 • De basisschool zou graag vlakbij het MBO en de sporthal gevestigd willen zijn.
 • Uit veel gesprekken blijkt dat het winkelcentrum als somber en naar binnengekeerd wordt ervaren. Nieuwbouw of aanpassing brengt kansen. De huidige locatie wordt als goede plek ervaren, omdat ook  de bewoners van het Jaap van Praaghuis er (gemakkelijk) kunnen komen.
 • Er lijkt grote behoefte aan openbare recreatieve voorzieningen. Te denken valt aan voetbalkooi, basketbalveld, stormbaan / fitness circuit, terras, speelplaats, etc.
Verkeer en parkeren
 • De huidige verkeerssituatie en parkeren wordt als onhandig ervaren. Het parkeren is erg verspreid en er wordt ervaren dat het huidige aantal parkeerplekken onvoldoende is.
 • De loop- en fietsverbinding van het oostelijke en westelijke deel van het gebied (nu met tunnel) wordt als onveilig ervaren. Suggesties die voor een alternatieve verbinding worden genoemd zijn het opwaarderen van de bestaande tunnel, een oversteekplaats over de S. Allendelaan in combinatie met een tunnel of een (half) verdiepte ligging van de S. Allendelaan.
 • Ook de parallelweg, de fietspaden en vindbaarheid van de voorzieningen worden veel genoemd als verbeterpunt.
Hoe nu verder
De gemeente heeft alle opbrengsten verzameld. Daarbij merkt de gemeeten op dat het goed is om te noemen dat niet alle opbrengsten mee kunnen worden genomen in de visie. Er zullen ook keuzes gemaakt moeten worden omdat ze bijvoorbeeld tegenstrijdig zijn of financieel en ruimtelijk niet mogelijk.
De gemeente was van plan om alle mensen uit het Karekietpark opnieuw uit te nodigen, maar dat gaat nu even niet. Daarom wordt nu nagedacht hoe de bewoners, huurders en eigenaren kunnen meedenken.
Een aantal van de genoemde personen heeft al aangegeven actief mee te willen denken. Wilt u ook meedenken, maar heeft u zich daarvoor nog niet aangemeld? Dan kunt u zich aanmelden via www.purmerend.nl/karekietpark .

Ruimtelijke Ordening artikelen

In 2019 zijn er 84.000 nieuwe woningen opgeleverd

In 2019 zijn er 84.000 woningen bijgekomen. Het gaat om 71.500 nieuwgebouwde woningen en 12.500 transformatiewoningen. Het CBS heeft vandaag deze cijfers bekendgemaakt. Het...

Doelgroepenverordening nodig om in bestemmingsplannen 30-30-40 te kunnen nemen

Voor de realisatie van de ambities uit de Nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering: spelregels 30-30-40 is een zogenaamde doelgroepenverordening nodig. Die stelt de gemeente...

Woningbouwimpuls zorgt voor versnelde bouw 13.500 woningen in MRA

De eerste woningbouwprojecten die een financiële bijdrage krijgen vanuit de Woningbouwimpuls van de rijksoverheid zijn bekend. Met een investering van € 290 miljoen van...

Cees Loggen en MRA: Minister moet ons nú laten bouwen

Gedeputeerde Cees Loggen en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) luiden de noodklok over de woningnood. Ze roepen minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) op om het...

Woningmonitor 2020 laat zien: beleid werkt

Meer sociale huurwoningen en middensegment woningen gecontracteerd. De Woningmonitor 2020 is klaar. In de woningmonitor staan de recente cijfers over bijvoorbeeld opgeleverde en gecontracteerde woningen....

Coronacrisis zorgt voor omslag: bevolking krimpt in regio Amsterdam

De coronacrisis heeft grote invloed op de bevolkingsgroei in grote delen van Nederland. Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland, begin maart, is...

Rekenkamer onderzoekt uitkomsten verwachtingen Werelderfgoed Beemster

Op 1 december 2019 was het 20 jaar geleden dat UNESCO Droogmakerij de Beemster de status van Werelderfgoed heeft gegeven. Dit biedt een goed...

Contracten voor meer dan 4000 woningen tot 2025

Meer dan 35% sociale huur en 30% doorstroomwoning De gemeente Purmerend heeft de afgelopen periode contracten gesloten voor de bouw van meer dan 4000 woningen...