HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningLijsttrekker Hegger over sloopplannen Wherestad (deel 3)

Lijsttrekker Hegger over sloopplannen Wherestad (deel 3)

marioklein3Dit voorjaar kondigde woningcorporatie Wherestad aan goede flats te willen slopen om nieuwe flats te kunnen bouwen. De redactie van de Stadspartij interviewde lijsttrekker Mario Hegger over dit onderwerp, waarover deze week een driedelige serie te lezen is. Vandaag deel 3.

 

 

 

Was de gemeenteraad op de hoogte van de plannen van Wherestad, of komt dit als een verrassing?

Hegger: Woningcorporatie Wherestad is een particuliere organisatie met een bedrijfplan. En dit plan willen ze graag delen met de gemeente. De corporatie heeft de plannen bewust eerst aan het college voorgelegd. Maar het startsein voor de uitvoering is nog niet gegeven. De corporatie hoopt dat de gemeente in de toekomst met ze kan samenwerken. Het college heeft niet de verplichting dit in de openbaarheid te brengen. Wherestad heeft vervolgens de gemeenteraad zelf op de hoogte gebracht van de plannen, waarmee het ook in de openbaarheid komt. Maar het blijven plannen. En of de plannen ook uitvoerbaar zijn, dat moet nog onderzocht worden. Maar het is voor de politiek en voor de bewoners goed om te weten wat de corporatie van plan is.

Er is bijvoorbeeld veel weerstand gekomen op de bewonersbrief. De corporatie moet kijken wat er uit de weerstand voortkomt. Want als er geen weerstand tegen de plannen zou zijn, zou Wherestad makkelijk haar plannen uit kunnen voeren. En op deze manier komt Wherestad er wel achter wat de bewoners willen en welke problemen ze op dit moment hebben. Bij de sloop van de Meteorenflats heeft de Stadspartij al gezegd dat we voorlopig tegen de sloop waren. De Stadspartij is niet tegen sloop op zich, maar er moet niet gesloopt worden als er woningnood heerst. Toen Wherestad begon met de sloop in Wheermolen-West, leek iedereen gelukkig. Maar nu zie je dat de bewoners helemaal niet gelukkig zijn, omdat de criminaliteit flink gegroeid is. Je kunt dan zeggen dat je geleerd hebt van deze problemen, maar deze problemen kun je in de toekomst weer verwachten als er gesloopt gaat worden.

Je moet ook rekening houden met de druk uit Amsterdam, omdat ze ook daar huizen aan het afbreken zijn. En al die mensen uit een laag milieu komen daardoor Purmerend binnen, omdat ze stadsvernieuwingsurgent zijn. Hierdoor hebben ze voorrang op anderen, waardoor de Purmerenders zelf moeten wachten op een woning. Als Purmerend dan zelf ook nog woningen gaat afbreken, dan zal de druk op de woningmarkt alleen maar toenemen. De corporatie kan veel beter in 2020 of 2025 gaan slopen.

meteorenweg 2009-04 24-Zal in 2020 de woningnood wel minder zijn?

Hegger: Dat moet nog maar blijken. De woningen moeten natuurlijk wel afgebroken worden als de woningen zelf onveilig zijn. Maar zolang er op elke woning ruim dertig inschrijvingen zijn, moet je de woningen niet gaan afbreken. Pas als er geen behoefte meer is aan de woningen die je wilt gaan slopen, kun je daadwerkelijk overgaan tot sloop. Maar als de behoefte aan woningen blijft bestaan, moeten de woningen blijven staan. Maar het is moeilijk om daar nu een voorspelling over te doen. En als je nu gaan slopen en er komen minder woningen voor terug, wordt de woningnood alleen maar erger. En de periode tussen sloop en bouw legt helemaal een druk op de woningmarkt. En in het huidige woningbestand is dit totaal niet op te vangen. Bovendien zijn de mensen die nu in de Wheermolen wonen hartstikke tevreden met hun woning. Maar er moet dan wel onderhoud gepleegd worden. Want het probleem met deze plannen is dat de corporatie helemaal niet meer gaat investeren.

Wat kunnen de bewoners doen tegen de sloopplannen van Wherestad?

Hegger: Het is belangrijk dat deze mensen zich verenigen. Vervolgens moeten ze kijken naar de procedure van ontruiming, zodat ze qua woonrechten naar de rechtbank kunnen. Mogelijk kan een rechter de plannen tegenhouden. De gemeente zal zeggen dat het plannen van Wherestad zijn en dat de gemeente daar niets tegen kan doen. Ook de gemeenteraad kan hier niets tegen doen.

ZIE OOK:

 

Ruimtelijke Ordening artikelen