HomeNieuwsVerkeer en VervoerLijnennet Openbaar Vervoer op de schop bij start Noord/Zuidlijn metro

Lijnennet Openbaar Vervoer op de schop bij start Noord/Zuidlijn metro

CSoverkapping1

Het dagelijks bestuur van de Stadsregio heeft de voorlopige lijnennetvisie OV vrijgegeven voor consultatie met betrokken gemeenten en instanties. Door de start van exploitatie van de Noord/Zuidlijn krijgen de reizigers er in 2017 een nieuwe en snelle hoogwaardige verbinding bij. De vraag die daarbij voor Purmerend centraal staat is welke bussen rijden straks nog rechtstreeks door naar het Amsterdamse Centraal Station? De STADSPARTIJ volgt het proces op de voet.

Met de nieuw lijnennetvisie denkt het regiobestuur een belangrijke keuze te hebben gemaakt over de toekomstige aansluiting van het stads- en streekvervoer op de Noord/Zuidlijn. De lijnennetvisie is in lijn met het beleid dat de afgelopen tijd is ingezet. Voor het bepalen van optimale oplossingen zijn de toekomstige vervoersstromen in het gebied van de Stadsregio geanalyseerd en besproken met de vervoerders. Hierbij spelen naast het verbeteren van de bereikbaarheid en het aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer ook het betaalbaar houden van de exploitatie van het openbaar vervoer een belangrijke rol. De keuzes worden de komende periode in een consultatieronde voorgelegd aan de betrokken gemeenten en aan de Reizigers Advies Raad. Op 28 april a.s. wordt de lijnennetvisie besproken in een extra Regioraad.

Voor de concessies Zaanstreek, Waterland en Amstelland-Meerlanden is gekozen om een deel van de bussen naar het centrum van de stad door te laten rijden. Daarmee wordt het belang gediend van de reiziger met een bestemming die niet in de invloedssfeer van de Noord/Zuidlijn ligt. De stadsbussen in Noord zullen niet meer via de IJtunnel rijden maar eindigen bij een metrostation in dit stadsdeel. Voor de trams zal een verschuiving plaatsvinden in oost-west richting en minder trams in de richting Noord-Zuid. Van en naar CS neemt het aantal tramlijnen af van negen naar zes of zeven tramlijnen. Voor de fijnmazigheid en opvang van het aantal reizigers zijn de huidige tramtracés van en naar het centrum noodzakelijk, maar het aantal trams in bijvoorbeeld de Leidsestraat en Vijzelstraat zal afnemen.

Verkeer en Vervoer artikelen