HomeNieuwsEconomieLeegstandscijfers winkels Purmerend

Leegstandscijfers winkels Purmerend


De wethouder economische zaken Edwin Voorbij, heeft de gemeenteraad onlangs geïnformeerd over de actuele leegstand cijfers van winkels in Purmerend. Frictieleegstand lijkt de grote veroorzaker van leegstand.

Op basis van cijfers van bureau Locatus (leverancier van winkelmarktinformatie) bedroeg het aandeel leegstaande winkelruimten in Purmerend in totaal 5% (peildatum januari 2015). Dit aandeel ligt lager dan het landelijk gemiddelde (8%).
Ten opzichte van 2014 is de winkelleegstand toegenomen van 3% naar 5%. Deze ontwikkeling van licht toenemende winkelleegstand is conform het landelijke beeld en wordt voornamelijk veroorzaakt door autonome ontwikkelingen in de winkelmarkt zoals teruglopende bestedingen dankzij vergrijzing en de opkomst van Internet als aankoopkanaal.

Binnenstad
Wanneer specifiek wordt gekeken naar de binnenstad van Purmerend, dan blijkt sprake van 6% winkelleegstand (peildatum januari 2015). Dit aandeel ligt beduidend lager dan het landelijke beeld in centrumgebieden van vergelijkbare omvang (ruim 12%). De winkelvoorraad in de binnenstad van Purmerend typeert zich in het algemeen door een gezonde frictieleegstand en een beperkte mate van langdurige leegstand.

Economie artikelen