HomeNieuwsVerkeer en VervoerLandbouwverkeer op de N244 toegestaan

Landbouwverkeer op de N244 toegestaan


Door middel van een memo informeert Wethouder Coen Lageveen de raad over een positieve ontwikkeling betreffende het toestaan van landbouwverkeer op de N244.
Kort samengevat: De N244 is tijdelijk opengesteld voor landbouwverkeer met een hogere snelheid dan 25km/h tussen de N247 en de Purmerenderweg tot 1 mei 2024. De provincie heeft aangegeven een verkeersbesluit op te stellen zodat deze situatie vanaf 1 mei 2024 definitief wordt.

Gevolg van de openstelling is dat landbouwverkeer een rechtstreekse route kan kiezen tussen de weilanden van de Beemster, Zeevang en Purmer zonder dat daarbij door de kernen van Zuidoostbeemster en Purmerend gereden hoeft te worden.

Aanleiding

De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft op 12 juli 2018 de motie Landbouwverkeer en de N244 aangenomen. Deze motie bepleit het toestaan van landbouwverkeer op de N244 op het traject N247 – afslag Oosthuizen/Zuidoostbeemster, waar een maximale snelheid van 80 km/h geldt. De raad van Edam- Volendam heeft de gemeenteraden en colleges van Beemster en Purmerend destijds opgeroepen om de motie te ondersteunen richting de provincie Noord-Holland. De gemeenteraad van Beemster heeft daarop in haar vergadering van 24 september 2019 uitgesproken deze motie te ondersteunen.

Proef

Tijdens werkzaamheden aan de Kwadijkerbrug bij Kwadijk in 2020 en 2021 heeft landbouwverkeer gebruik kunnen maken van een omleidingsroute over de N244. De gemeente Edam-Volendam heeft aangegeven deze situatie definitief te willen maken vanwege de overlast van zwaar verkeer in o.a. Kwadijk en Edam (Groot Westerbuiten). Tijdens de werkzaamheden zijn bij de provincie, gemeenten en politie amper negatieve geluiden gehoord over het landbouwverkeer op de N244. Daarnaast zijn vanuit Kwadijk en Middelie positieve reacties gekomen.

Op basis van de ervaringen, tijdens de werkzaamheden aan de Kwadijkerbrug, is besloten om landbouwverkeer tijdelijk toe te staan op de N244 tussen de Nieuwe Gouw en de N247 voor de periode van 1 oktober 2021 t/m 1 oktober 2023. Dit met doel om de overlast van zwaar landbouwverkeer in de dorpen te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarnaast is afgesproken om gedurende deze periode de situatie te evalueren.

In verband met werkzaamheden in Kwadijk is, op verzoek van de gemeente Edam-Volendam en in samenspraak met de gemeente Purmerend, ook het gedeelte tussen de Nieuwe Gouw en de Purmerenderweg/A7 opengesteld voor landbouwverkeer.

Gewijzigde wet- en regelgeving

Sinds 1 januari 2021 is de wet- en regelgeving aangepast omtrent landbouwverkeer. Landbouwvoertuigen die harder dan 25 km/h rijden, hebben een kentekenplicht. Hierdoor wordt het mogelijk om bij het toestaan van landbouwverkeer het verschil te maken tussen voertuigen die harder dan 25 km/h kunnen rijden en voertuigen die maximaal 25 km/h kunnen rijden.

Bij de provincie Noord-Holland zijn geen negatieve signalen binnen gekomen over het landbouwverkeer op de N244. Daarnaast kan het snellere autoverkeer de landbouwvoertuigen op een veilige manier inhalen door de twee rijstroken per richting. Vanuit de provincie zijn er dan ook geen bezwaren om het toestaan van landbouwverkeer te continueren. Wel is de wens om onderscheidt te maken tussen de snellere landbouwvoertuigen en de langzamere voertuigen (tot 25 km/h). Gedeputeerde Staten van Noord-Holland nemen in het eerste kwartaal van 2024 een definitief besluit over het toestaan van landbouwverkeer op de N244 door middel van een verkeersbesluit.

Gevolgen voor Purmerend en Beemster

Bovenstaande ontwikkeling is positief voor de gemeente omdat hiermee de verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers verbetert. Agrariërs worden niet meer gedwongen om door Zuidoostbeemster en Purmerend of door Kwadijk te rijden met hun landbouwvoertuigen wanneer zij van en naar de weilanden in de Beemster, Zeevang of Purmer willen.

Verkeer en Vervoer artikelen