HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningLaatste formele stap fusieproces Beemster en Purmerend in zicht

Laatste formele stap fusieproces Beemster en Purmerend in zicht

BeemPurm
De colleges van burgemeesters en wethouders Beemster en Purmerend stemmen in met het herindelingsadvies. (Nu de gemeenteraden nog red.)
Op 1 januari 2022 willen de gemeenten Beemster en Purmerend fuseren. Hiervoor doorlopen beide gemeenten een formeel, wettelijk herindelingsproces. In dit proces is weer een belangrijke stap gezet. Op 7 januari 2020 hebben de colleges van burgemeesters en wethouders van Beemster en Purmerend ingestemd met het herindelingsadvies. Dit herindelingsadvies is een vervolg op het herindelingsontwerp dat op 26 september 2019 door de beide gemeenteraden is vastgesteld.
Zienswijzen
Van 1 oktober tot 27 november 2019 heeft het herindelingsontwerp 8 weken ter inzage gelegen en konden zienswijzen worden ingediend. Er zijn in totaal 13 zienswijzen ontvangen. De colleges van burgemeesters en wethouders van Beemster en Purmerend hebben de ingekomen zienswijzen beoordeeld en voorzien van een reactie. De zienswijzen en de reacties hierop zijn opgenomen in een bijlage in het herindelingsadvies zodat ook de nieuwe gemeente kennis kan nemen van de inhoud. De zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van het ter inzage gelegde herindelingsontwerp.
Daarnaast geven de colleges van burgemeesters en wethouders van Beemster en Purmerend aan zich gesteund te voelen door omliggende gemeenten. Zij geven in hun zienswijzen aan vertrouwen te hebben in de fusie en in de nieuwe gemeente een goede partner te zien.
Behandeling in gemeenteraden Beemster en Purmerend (red.)
In februari wordt het concept herindelingsadvies behandeld in de diverse raadscommissie in de gemeenten Beemster en Purmerend. In de raadsveragaderigingen van februari zullen de gemeenteraden zich vervolgens definitief uitspreken over herindelingsadvies.
Meer informatie
Het herindelingsadvies staat ook op www.toekomstigpurmerend.nl en www.beemster.net.
pdf herindelingsadvies.pdf

Ruimtelijke Ordening artikelen