HomeNieuwsEconomieKwijtschelding van de huur voor de horecapachters van De Beukenkamp en De...

Kwijtschelding van de huur voor de horecapachters van De Beukenkamp en De vaart, Leeghwaterbad en de Purmaryn

Foto Stadspartij


Met een bericht aan de gemeenteraad laat het college weten de huur van de horecapachters van het Leeghwaterbad, De Beukenkamp-De vaart en de Purmaryn kwijt te schelden voor dit jaar.

Het afgelopen najaar is moeizaam geweest voor de sport- en cultuursector door alle beperkende maatregelen. Onlangs zijn wederom verscherpte maatregelen ingesteld vanwege de oplopende besmettingen die directe gevolgen hebben voor deze sectoren.

Zorgen over continuïteit ondernemingen

Ondanks de kwijtschelding door de gemeente van de pacht voor eerdere kwartalen voor VOF De Balk, VOF De Badgast en de horecapachters van de Purmaryn én het gebruik van landelijke steunmaatregelen, zijn er nog steeds zorgen over de continuïteit van deze ondernemingen.
De aangesproken regelingen blijken onvoldoende om de gemiste
inkomsten gedurende de periode juli tot en met december 2021 te kunnen opvangen.

Met de onlangs aangescherpte maatregelen kan de situatie ontstaan dat de pachters niet meer in staat zijn om aan hun financiële verplichtingen te voldoen en alsnog hun deuren te moeten sluiten.
Om het financieel vol te kunnen houden probeert VOF De Badgast zo min mogelijk personeel in te zetten, zelf zoveel mogelijk uren te werken en heeft een van de eigenaren er een andere baan bijgenomen.
Bij VOF De Balk zijn de eigenaren zelfs naast de openingstijden van hun eigen sportcafés en beheerwerkzaamheden overdag van De Beuk en De Vaart enkele avonden en weekenden werkzaam bij andere horecabedrijven (geweest).
Het lastige voor hen is dat zij (contractueel afgesproken) een voorziening openhouden ook al is dat bedrijfsmatig verlieslatend en zij daarmee niet eenvoudig op andere manieren in hun inkomen kunnen voorzien.

Ook de verdienmogelijkheden voor de horeca in het theater zijn, in combinatie met de matige kaartverkoop, voor de afgelopen en komende periode zeer minimaal. Met de verscherpte maatregelen heeft het theater wederom haar deuren moeten sluiten. Ondanks de huidige beperkingen qua openstelling van het theater en de horeca is de meerwaarde van het theatercafé vóór, tijdens en na afloop van de voorstellingen nu én in de toekomst onverminderd belangrijk. Het theatercafé vormt een onvervreemdbaar onderdeel van de beleving die De Purmaryn biedt

Kwijtschelden huur

Het college heeft dan ook besloten om de huur kwijt te schelden voor de tweede helft 2021 voor deze organisaties.
Deze kwijtschelding van in totaal € 73.880 zal worden verwerkt en
toegelicht in de jaarrekening van 2021. Mocht de horeca langer dicht moeten blijven, dan treden we met de pachters weer in overleg over de volgende maanden. Het kwijtschelden van de huur wordt via Spurd en de Purmaryn geëffectueerd aangezien zij de huur innen.

 

Economie artikelen