HomeNieuwsVerkeer en VervoerKruising Neckerstraat – Oude Provincialeweg 2 maanden afgesloten

Kruising Neckerstraat – Oude Provincialeweg 2 maanden afgesloten

verkeersborden
Meteen na Pinkster drie wordt de kruising Neckerstraat – Oude Provincialeweg (op de grens van de gemeenten Wormerland en Purmerend, nabij Karwei) gedurende twee maanden afgesloten voor doorgaand verkeer. Wegbeheerder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier start met werkzaamheden om de kruising veiliger en overzichtelijker te maken.

Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • De Oude Provincialeweg wordt ingericht als doorgaande voorrangsweg, dit wordt straks aangegeven met haaientanden en nieuwe verkeersborden;   
  • De Neckerstraat, de huidige doorgaande voorrangsweg, wordt geen voorrangsweg meer en wordt haaks op de Oude Provincialeweg aangesloten; 
  • Op de kruising wordt een maximum snelheid van 50 km van kracht; 
  • De fietsoversteek wordt veiliger door het plaatsen van een ‘tusseneiland’ op het midden;
  • Rond de kruising wordt de verlichting verbeterd;
  • De bestaande bushaltes op de kruising worden in verband met de verkeersveiligheid verplaatst naar de oostzijde van het viaduct A7, waardoor de bus niet meer midden op de kruising hoeft te stoppen. De haltes komen recht tegenover elkaar te liggen, hierdoor is het voor passagiers ook meteen duidelijk waar ze in en uit kunnen stappen.


Bereikbaarheid

Voor al het doorgaande verkeer is de kruising afgesloten. Een omleidingroute wordt aangegeven met borden. Rond de kruising Neckerstraat liggen verschillende bedrijven en dienstverleners zoals de Plaatwalserij, Karwei en tennishal de Neckslag. Deze voorzieningen blijven goed bereikbaar.

Meer informatie
Het werk is aanbesteed aan aannemer Dura Vermeer Infra te Zuid-Oost Beemster.
Meer informatie en de voortgang over het werk is te vinden op de website van het hoogheemraadschap: www.hhnk.nl bij de rubriek ‘Werk in de buurt’. Ook op de websites van de betrokkenen gemeenten kan de voortgang van het project worden bekeken. 

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Verkeer en Vervoer artikelen