HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningKruidenbuurt krijgt toch nieuwe stenen

Kruidenbuurt krijgt toch nieuwe stenen

Kruidenbuurt2007

De straten Melkkruid en Penningkruid in de Gors-Zuid krijgen nieuwe stenen. In een herbestratingsproject werden deze twee straten uitgesloten van nieuwe stenen en moesten ze het doen met hergebruikte stenen van een slechte kwaliteit. Nu de gemeenteraad randvoorwaarden heeft gesteld aan het hergebruik van stenen, hoeft de Kruidenbuurt geen genoegen meer te nemen met oude stenen.

De herbestratingwerkzaamheden in de Kruidenbuurt in de Purmerendse wijk Gors-Zuid werden stilgelegd na protest van de buurt. Bewoners liepen te hoop tegen het hergebruik van de oude straatstenen, terwijl elders in de wijk nieuwe stenen zijn gebruikt bij het opknappen van de straten. De bewoners vonden al snel een meerderheid van de Purmerendse politiek aan hun zijde.

De Stadspartij stelde, bij monde van raadslid Roald Helm, dat door het gebruik van nieuwe stenen er een olievlekwerking kan ontstaan.  “De mensen zullen dan eerder geneigd zijn om ook hun tuin en hun erf op te knappen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de mond vol over kwaliteit en van groei naar bloei, maar hier wordt tweedehans materiaal gebruikt.” 

In een aantal buurten in Purmerend zijn de stenen in de bestrating hergebruikt door ze te ’trommelen’. De stenen worden in een speciale trommel schoongemaakt, zodat ze hergebruikt kunnen worden. Echter, in sommige buurten zijn de stenen niet geschikt om te trommelen. In de Kruidenbuurt gingen de stenen stuk, waardoor in de eerste vijf straten toch nieuwe bestrating gelegd werd. Dit in tegenstelling tot de straten Melkkruid en Penningkruid, die het met deels oude, kapotte stenen moesten doen.

De door de raad geformuleerde randvoorwaarden houden onder andere in dat er in principe wel uit wordt gegaan van hergebruik van stenen. Maar bij de afweging tussen hergebruik van materiaal ten opzichte van de aanschaf van nieuwe stenen, worden diverse aspecten bekeken. Ten eerste moeten de stenen bij hergebruik schoon en heel blijven. Daarnaast wordt rekening gehouden met de technische kwaliteit, de bedrijfseconomische gronden en de Arbo-technische normen. Ook wordt rekening gehouden met een technisch en esthetisch verantwoorde inpassing en menging van oude en nieuwe materialen. Nu de raad randvoorwaarden heeft gesteld aan het hergebruik van bestaande stenen, moeten problemen als in de Kruidenbuurt niet meer voorkomen. Ook de Stadspartij kan zich vinden in de door de raad gestelde randvoorwaarden.

 

Ruimtelijke Ordening artikelen