HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningKrieger beticht van onware informatie over Grassenbuurt

Krieger beticht van onware informatie over Grassenbuurt

stenengrassenbuurt2009-2008
De Werkgroep Herbestrating Grassenbuurt beticht wethouder Krieger (wijkwethouder Gors) ervan de gemeenteraad in strijd met de waarheid te hebben geïnformeerd. Krieger stuurde de raad een memo over de voortgang van de herbestrating Grassenbuurt in de Gors-Zuid. De voorstelling van zaken in dit memo  is, zo concludeert de Werkgroep, op essentiële punten in strijd met de waarheid.De Werkgroep heeft zich met haar kritiek tot de gemeenteraad gewend en de raad opgeroepen wethouder Krieger te corrigeren.

De kritiek op de informatie die wethouder Krieger geeft, vat de Werkgroep als volgt samen.

  • ‘In Een korte historie zegt de wethouder, dat de werkzaamheden binnen de door u vastgestelde kaders gestart zijn, maar dat deze kaders op grond van bezwaren van de bewoners tegen met name de esthetische resultaten zijn aangepast.

Echter, de bewoners hebben vanaf het begin gesteld, dat de uitvoering van het werk niet voldeed aan de kwaliteitseisen van het vastgestelde raadskader. Dit oordeel werd door alle fracties in de raad  gedeeld. Van de coalitiepartijen gaven de PvdA en het CDA aan deze bestrating niet te accepteren, terwijl de VVD stelde, dat het gebruikte materiaal ‘oude stenen zijn die eigenlijk niet meer voor hergebruik geschikt zijn’ (notulen cie S.O.B. van 10-09-2008). Onze bezwaren waren zeker niet alleen esthetisch van aard, maar richtten zich ook op het niet of onvoldoende ophogen, het niet verstevigen van de onderlaag en het gebruik van kapot en besmeurd materiaal.  Wij hebben U in het verleden hierover uitvoerig en gedocumenteerd geïnformeerd. 

  • In Hoe verder? zegt de wethouder, dat afgesproken zou zijn, dat in overleg met de raad en bewoners bezien zal worden of en zo ja hoe er aanpassingen gedaan moeten worden in de Grassenbuurt I.

In werkelijkheid heeft de wethouder in de commissie S.O.B . tot driemaal toe de verzekering gegeven, dat Grassenbuurt I tenminste op het niveau van de proefstrook gebracht zal worden.

Thans legt de wethouder U drie keuzemogelijkheden voor, waarvan er twee niet aan deze toezegging voldoen.  In onze brief van 18 oktober 2008, meer dan een jaar gelden, hebben wij reeds onze vrees uitgesproken, dat de wethouder niet serieus van plan was om zijn toezeggingen gestand te doen.

Ook de uitvoering van Grassenbuurt II zal niet het niveau van de proefstrook bereiken. Mocht de Raad niet besluiten de tweede keuzemogelijkheid te volgen, dan betekent dit, dat uiteindelijk slechts 5% van de Grassenbuurt herbestraat zal zijn volgens de kwaliteitseisen van het raadskader.

Wij verzoeken U daarom er voor te zorgen, dat de gehele Grassenbuurt  op het niveau van de proefstrook gebracht zal worden.

Met vriendelijke groet,

Willy Beijlsmit, Adriaan Janszen, Antoinette Smit, Paul Triesscheijn, Wouter van der Velde’

ZIE OOK:

Ruimtelijke Ordening artikelen