HomeNieuwsEconomieKrediet- en economische crisis

Krediet- en economische crisis

roald column.jpgHet blijft verbazingwekkend dat de huidige krediet- en economische crisis vele politici volkomen heeft verrast. Althans… dat zeggen ze.

Bij de behandeling van de begroting 2009-2012 heeft de Stadspartij tegen de begroting gestemd. We vonden de lastenverzwaring voor de burgers onnodig. Lasten die al jaren financieel gedekt waren, werden ineens via een (s)linkse berekeningswijze opnieuw aan de burgers doorberekend. In feite had de OZB verlaagd dienen te worden. Maar dat was nu juist de truc van dit college, door dat niet te doen werden de lasten voor de Purmerendse burgers verzwaard.

De coalitie (PvdA, VVD en CDA) wisten dat deze lastenverzwaring voor de burgers best eens voor problemen kon gaan zorgen binnen de coalitie. De argeloze leden van de ouderenpartij, die eigenlijk tegen deze lastenverhoging waren, werden door de coalitiepartijen een worst voorgehouden zodat die partij ineens ook tot veler verbazing zelfs de eigen achterban in de kou zette. Tot op heden heeft niemand kunnen ontdekken wat voor positiefs deze wonderlijke ommezwaai van het AOV voor hun kiezers voort heeft gebracht. Maar wat er niet is kan altijd nog komen. Wel merkt de Stadspartij dat het college consequent alle voorstellen tot nu toe van het AOV afwijst.

Verder vonden wij dat voor de oplossing van de enorme schuldenlast van de Stadsverwarming niets te vinden was binnen de gepresenteerde begroting. Purmerend heeft al jaren een eigen financiële crisis, namelijk de Stadsverwarming. Door o.a. falend toezicht van de provincie Noord-Holland, die de beloofde en boterzachte sanering van de schulden van de Stadsverwarming steeds goedgekeurd heeft, kan dit financiële wanbeleid lang stand houden. Maar het afreken moment nadert nu met rasse schreden.

De komende tijd zullen er dus zeer pijnlijke maatregelen genomen dienen te worden door het gemeentebestuur van Purmerend. De geplande verhuizing van theater De Purmaryn (kosten meer dan 30 miljoen) zal achterwege blijven voorspellen wij nu al. Jammer daarom dat ondanks verzet van de Stadspartij 50.000 euro’s worden weggegooid om de verplaatsing toch te onderzoeken. Ook aan ingrijpen in het personeelsbestand van de gemeente zal waarschijnlijk niet te ontkomen zijn. Afstoten van de huisvuilinzameling behoort ook tot de mogelijkheden. De afgelasting van de nieuwe wijze van inzameling van het huisvuil dient daarom serieus te worden overwogen. Terug naar het simpel verwijderen van het tussenschotje, meer niet, is het beste betoogt de Stadspartij.

Het gratis openbaar vervoer in het weekeinde is ook zo’n post die mogelijk geschrapt zal worden in 2010. Ook zal er bekeken dienen te worden of de kosten voor het autoluw maken van de binnenstad (opheffen van parkeren op het maaiveld door het bouwen van parkeergarages) wel verantwoord zijn. Moet het 600 jarige bestaan wel worden gevierd? Kunnen we dat geld niet beter besteden? Moeten de plannen voor de kop van West  voor de komende tijd in de ijskast? Wat is het terugverdieneffect van deze investeringen?

De gemeente krijgt nu circa 80% van de inkomsten van het Rijk (via het gemeentefonds). Hoe groot de korting op dit fonds zal zijn is vooralsnog onbekend, maar dat er een forse aderlating op komst is daar kunnen we wel van uitgaan. Ambitieuze plannen zoals de verplaatsing van de het Purmerends museum zal voorlopig achterwege blijven en de stopzetting van de subsidie aan museum Waterland zal worden gecontinueerd. De Stadspartij vindt dat de investeringen in de sportvoorzieningen, zoals de bouw van de multifunctionele sporthal en overkapping van de skeelerpiste wel door moeten gaan. Investeren in sport leidt naast maatschappelijke cohesie ook tot verbetering van de gezondheid. De herstratings werkzaamheden naar voren halen verhoogt de kwaliteit van de directe leefomgeving. Natuurlijk wel nieuwe stenen hiervoor gebruiken. Het groen beter onderhouden. Kortom investeringen in de openbare ruimte naar voren halen om zodoende de economie te stimuleren.

Ook zal er de komende tijd gekeken moeten worden of de lasten van de brandweer niet verlaagd kunnen worden. In tijden van crisis dient geen enkel heilige huisje overeind te blijven. Er zullen daarom een jaar voor de verkiezingen boeiende discussies ontstaan over de komende herschikking van de steeds schaarser wordende middelen. Het is te hopen dat de ernst van de situatie bij een ieder bijtijds bekend zal zijn. Het feit dat de raad  op 8, 9 en 10 mei aanstaande op gemeentekosten op werkbezoek naar Jihlava gaat, is veelzeggend. Ik ben ook benieuwd hoeveel en welke raadsleden met het vliegtuig zullen vertrekken om vervolgens in de raad weer te pleiten tegen milieuvervuiling. De Stadspartij gaat niet mee, wij zien het reisje als een snoepreisje. Van oudsher heeft de Stadspartij steeds geageerd tegen de voortzetting van de stedenband. Je kunt Tsjechië toch moeilijk nog een ontwikkelingsland noemen.

Opmerkelijk is het ook dat ondanks de economische crisis die op ons afkomt, de wethouder economische zaken (Berent Daan) in geen velden of wegen is te bekennen. Toch niet op vakantie?

Economie artikelen