HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningKOP VAN WAGENWEG, bestemmingsplan voor vaststelling op weg naar gemeenteraad

KOP VAN WAGENWEG, bestemmingsplan voor vaststelling op weg naar gemeenteraad

Bouwplan Kop van Wagenweg. Uitdaging voor klimaatadaptatie.
Beeld: raadsstukken


In het project Kop van Wagenweg aan de Burgemeester D. Kooimanweg komen maximaal 489 appartementen, waarvan ca. 150 sociale huurwoningen en ca. 150 middeldure huur- en koopwoningen, ruimte voor maatschappelijke en commerciële voorzieningen en parkeren. Ook wordt de Burgemeester D. Kooimanweg opnieuw ingericht om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Ontwikkelaar BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling heeft samen met de gemeente de eerste schetsen uitgewerkt. Deze zijn naar aanleiding van gesprekken met de buurt verder uitgewerkt tot een nieuw schetsontwerp. Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Het project Kop van Wagenweg komt aan de Burgemeester D. Kooimanweg, tussen de Albert Heijn en Pop- en Cultuurpodium P3. Op deze plek stonden leegstaande garagepanden, loodsen, een stuk braakliggend terrein en een onbemand tankstation. Inmiddels zijn de gebouwen gesloopt en wordt het terrein bouwklaar gemaakt. Op nieuwbouw-kopvanwagenweg.nl vindt u meer informatie van de ontwikkelaar over het project.

EN NU VERDER?

Om de nieuwbouw mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Een bestemmingsplan is een document dat beschrijft hoe een bepaald gebied in de gemeente gebruikt mag worden en hoe er mag worden gebouwd. Het wijzigen van het bestemmingsplan is een beslissing van de gemeenteraad.

Op 2 februari 2023 wordt het ontwerpbestemmingsplan besproken in de (raads)commissie Ruimte. Tijdens de commissievergadering is er ruimte om in te spreken. Hoe dat werkt leest u op de website van de gemeenteraad.

Op 23 februari 2023 neemt de raad een beslissing over de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Burg. Kooimanweg 4-14’. U kunt bij deze raadsvergadering aanwezig zijn of deze online volgen. Meer leest u daarover ook op de website van de gemeenteraad.

Bouwplan Kop Wagenweg

Na de vaststelling van het bestemmingsplan zal de ontwikkelaar een omgevingsvergunning indienen met daarin een uitgewerkt bouwplan. Het gaat hier om een gebouwencomplex met daarin maximaal 489 appartementen, bestaande uit verschillende met elkaar verbonden gebouwen. De gebouwen hebben een variatie in gevels en hoogte. 30% van de appartementen wordt voor de sociale huur, 30% middeldure huur en -koopwoningen. De overige 40% worden vrije sectorwoningen.

Eerste schetsen

Ontwikkelaar BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling heeft samen met de gemeente de eerste schetsen uitgewerkt. Deze zijn naar aanleiding van gesprekken met de buurt aangepast. Op de website van de gemeente zijn enkele impressies te zien van het bouwplan. Ook leest u daar meer over het project.

Ruimtelijke Ordening artikelen