HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningKomst jachthaven Kop van West onzeker

Komst jachthaven Kop van West onzeker

roald helm.jpgEr is nog geen duidelijkheid over de komst van een jachthaven in de Kop van West in Purmerend. Dat blijft uit vragen die raadslid Roald Helm (Stadspartij, foto) onlangs stelde aan het college van burgemeester en wethouders. De komende jaren zal de Kop van West, het gebied tussen de binnenstad en de snelweg A7, opnieuw ontwikkeld worden. Naast winkels, horeca en woningen is er een jachthaven in het gebied gepland.

 

Tijdens het raadsbezoek aan de wijk Centrum van de gemeenteraad op 28 mei 2008, heeft de raad ook de Kop van West bezocht. Tijdens het bezoek heeft de projectleider van de Kop van West de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van de werkzaamheden voor het te herontwikkelen gebied. Ambtelijk is een startprogramma met een haalbaarheidsstudie in voorbereiding. "Ten behoeve van de ontwikkeling van het startprogramma worden momenteel nog een aantal onderzoeken en haalbaarheidsstudies verricht," laat het college van B&W weten. "Zodra deze gereed zijn, zal het concept-startprogramma ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd."

jachthaven.jpgIn het concept-startprogramma wordt onder andere ingegaan op de eventuele komst van een jachthaven en de fasering van de ontwikkeling van de Kop van West. De Stadspartij wacht het startprogramma dan ook af. Verwacht wordt dat het gebied pas na 2012 ontwikkeld zal worden. Eind 2005 legde de gemeenteraad hiervoor de basis in de structuurvisie 2005-2020.

 

Foto: M. Fokke

Ruimtelijke Ordening artikelen