Milieu
Home Nieuws Milieu Komend weekend de Nationale Bijentelling

Komend weekend de Nationale Bijentelling

Bijentelling
foto Unsplash.com

Komend weekend van 18 en 19 april is het weer zover: de Nationale Bijentelling! Nu Nederlanders toch wat gekluisterd zijn aan eigen huis en tuin, melden zij zich massaal aan voor de activiteit van bijen tellen in eigen tuin. Via de website nationalebijentelling.nl schreven al honderden zich in om straks een half uur mee te tellen. Natuur & Milieu is één van de initiatiefnemers.

Iedereen kan meedoen aan dit landelijke onderzoek door in je eigen tuin, op je balkon of een groen stukje in je buurt gedurende een half uur alle bijen te tellen die je ziet. De Nationale Bijentelling is een jaarlijks terugkerend onderzoek waarin burgers wetenschappers helpen inzicht te krijgen in de ontwikkeling van bijenpopulaties in heel Nederland. De bijentelling wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd. Afgelopen jaren telden respectievelijk zo’n 4000 en 5000 mensen mee. In 2019 werden ruim 54.000 bijen geteld, dat waren er 14.000 meer dan in 2018.

Waarom bijen tellen?
De helft van de bijna 360 bijensoorten in Nederland is bedreigd. Ook voor mensen heeft dit grote gevolgen. Tachtig procent van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Vincent Kalkman van Naturalis: “Hoe vaker we de telling herhalen, hoe beter we de resultaten kunnen vergelijken. Het geeft vooral inzicht in trends. Na een jaar of vijf kun je weersinvloeden gaan uitsluiten. De gegevens helpen ons om beleid te vormen waarmee we de bij beter kunnen beschermen.” De Nationale Bijentelling vormt ook een goed moment om Nederlanders te wijzen op het belang van de bij en voor het delen van tips wat mensen zelf kunnen doen om de bijen te helpen. “Zo kun je door het plaatsen van een bijenhotel in je tuin bijvoorbeeld nestgelegenheid creëren”, licht Kalkman toe. “Met het planten van bijvriendelijke bloemen en planten kun je zelf zorgen voor meer voedsel voor de bij.”

Iedereen kan meedoen
Meedoen aan de Nationale Bijentelling is eenvoudig, ook voor degenen die weinig of geen kennis van bijen hebben. Om de tellers te helpen bij het herkennen van bijen is er net als vorige jaren een telformulier en bijengids beschikbaar. Daarin staan de bijensoorten die in april in de tuin kunnen voorkomen en tips om ze te herkennen. Alle benodigde informatie is te vinden op nationalebijentelling.nl. Op deze website kunnen deelnemers in het weekend van 18 en 19 april ook direct de resultaten van hun telling invoeren en kan iedereen live de resultaten volgen.

Meld je aan

Nationale Bijentelling
De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Natuur & Milieu, Naturalis Biodiversity Center, LandschappenNL en IVN Natuureducatie. Het doel is om zoveel mogelijk over bijen te weten te komen, zodat de bij beter kan worden beschermd. De Nationale Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl

Milieu artikelen

Vanaf half november met pas de milieustraat op

Rond 13 november valt er een nieuw pasje op uw deurmat. Deze afvalpas is voor de milieustraat. Hiermee opent u vanaf half november de...

Regering moet wildgroei aan biomassacentrales voorkomen

De regering moet met een plan van aanpak komen om de wildgroei aan biomassacentrales te voorkomen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een...

Kwaliteit van de kleine wateren nog steeds onvoldoende

Burgeronderzoek schetst zorgelijk beeld: ‘Duidelijk signaal dat meer inspanningen nodig zijn’ 2600 burgers onderzochten deze zomer de kwaliteit van kleine wateren zoals slootjes, vennen, vijvers,...

VNG: Regie Rijk nodig voor probleem van verzakkende huizen

Verzakkende huizen vormen een groot maatschappelijk probleem waardoor huiseigenaren financieel volkomen in de knel kunnen komen. Gemeenten kunnen hun inwoners hierbij niet helpen. Gezien...

Volgende stap in strijd tegen blikjes in zwerfafval

Het kabinet zet een volgende stap in de strijd tegen blikjes in het zwerfafval. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van...

NRC: Proefproject aardgasloos Purmerend-Overwhere stilgelegd

Plotseling was daar - vrijdag 16 oktober- het bericht in de NRC. Gemeld wordt in de krant dat het aardgasloos proefproject in Purmerend-Overwhere is...

Natuur en Milieu: ‘Wetsvoorstel stikstof biedt schijnoplossing’

Door vast te houden aan de helft van de benodigde stikstofreductie, kiest het kabinet opnieuw voor een papieren oplossing ten koste van onze natuur....

VNG maakt zich zorgen over de manier waarop het gebruik van houtige biomassa als energiedrager wordt gestimuleerd

Gemeenten willen meer invloed op de discussie over houtige biomassa, waar zij op verschillende manieren mee te maken hebben. Daarom benoemt de Vereniging Nederlandse...