Milieu
Home Nieuws Milieu Komend weekend de Nationale Bijentelling

Komend weekend de Nationale Bijentelling

Bijentelling
foto Unsplash.com

Komend weekend van 18 en 19 april is het weer zover: de Nationale Bijentelling! Nu Nederlanders toch wat gekluisterd zijn aan eigen huis en tuin, melden zij zich massaal aan voor de activiteit van bijen tellen in eigen tuin. Via de website nationalebijentelling.nl schreven al honderden zich in om straks een half uur mee te tellen. Natuur & Milieu is één van de initiatiefnemers.

Iedereen kan meedoen aan dit landelijke onderzoek door in je eigen tuin, op je balkon of een groen stukje in je buurt gedurende een half uur alle bijen te tellen die je ziet. De Nationale Bijentelling is een jaarlijks terugkerend onderzoek waarin burgers wetenschappers helpen inzicht te krijgen in de ontwikkeling van bijenpopulaties in heel Nederland. De bijentelling wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd. Afgelopen jaren telden respectievelijk zo’n 4000 en 5000 mensen mee. In 2019 werden ruim 54.000 bijen geteld, dat waren er 14.000 meer dan in 2018.

Waarom bijen tellen?
De helft van de bijna 360 bijensoorten in Nederland is bedreigd. Ook voor mensen heeft dit grote gevolgen. Tachtig procent van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Vincent Kalkman van Naturalis: “Hoe vaker we de telling herhalen, hoe beter we de resultaten kunnen vergelijken. Het geeft vooral inzicht in trends. Na een jaar of vijf kun je weersinvloeden gaan uitsluiten. De gegevens helpen ons om beleid te vormen waarmee we de bij beter kunnen beschermen.” De Nationale Bijentelling vormt ook een goed moment om Nederlanders te wijzen op het belang van de bij en voor het delen van tips wat mensen zelf kunnen doen om de bijen te helpen. “Zo kun je door het plaatsen van een bijenhotel in je tuin bijvoorbeeld nestgelegenheid creëren”, licht Kalkman toe. “Met het planten van bijvriendelijke bloemen en planten kun je zelf zorgen voor meer voedsel voor de bij.”

Iedereen kan meedoen
Meedoen aan de Nationale Bijentelling is eenvoudig, ook voor degenen die weinig of geen kennis van bijen hebben. Om de tellers te helpen bij het herkennen van bijen is er net als vorige jaren een telformulier en bijengids beschikbaar. Daarin staan de bijensoorten die in april in de tuin kunnen voorkomen en tips om ze te herkennen. Alle benodigde informatie is te vinden op nationalebijentelling.nl. Op deze website kunnen deelnemers in het weekend van 18 en 19 april ook direct de resultaten van hun telling invoeren en kan iedereen live de resultaten volgen.

Meld je aan

Nationale Bijentelling
De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Natuur & Milieu, Naturalis Biodiversity Center, LandschappenNL en IVN Natuureducatie. Het doel is om zoveel mogelijk over bijen te weten te komen, zodat de bij beter kan worden beschermd. De Nationale Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl

Milieu artikelen

WORLD CLEANUP DAY 2020

Afgelopen zaterdag 19 september was het weer World Cleanup Day. Dat houdt in dat er wereldwijd in de directe omgeving van inwoners zwerfvuil wordt opgeruimd. Een...

Noord-Holland scherpt klimaatmaatregelen aan

De provincie Noord-Holland trekt deze coalitieperiode bijna 73 miljoen euro uit om klimaatneutraal te worden. Om dat te bereiken zet zij onder meer sterk...

Bewonersinitiatieven hondenbeleid Weidevenne, De Gors en Wheermolen

Bewonersgroepen in de wijken Wheermolen, De Gors en Weidevenne (HOP-commissies), kwamen eind 2019 met plannen om de regels voor het uitlaten van honden te...

Berekening toont aan: Slim veehouderijpakket oplossing klimaatcrisis in landbouw

Hervorming van de Nederlandse veeteelt leidt tot 89 procent minder broeikasgassen in de sector en een dramatische afname van stikstofuitstoot. Dit blijkt uit een...

Stop per direct met de bijstook van biomassa in kolencentrales

Milieuorganisaties Natuur & Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, het Wereld Natuur Fonds, en de Natuur en Milieufederaties roepen minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat op...

Verduurzamen eigen woning financieel onaantrekkelijk

Zonder aanvullend beleid zal de bijdrage van huiseigenaren aan het halen van het Klimaatakkoord fors minder zijn dan waar de overheid nu mee rekent....

Wob: Wiebes blijft grote vervuilers subsidiëren op kosten van mkb

Niet de 12 grootste vervuilers uit de staal-, olie en chemische industrie, maar vooral mkb-bedrijven als fietsfabrikanten en koekjesfabrieken draaien op voor de verduurzaming...

Bewoners maken van Westerdraay een groen pareltje in Overwhere

In de zoektocht naar mogelijke woningbouwlocaties kwam twee jaar geleden de Westerdraay in beeld. Een grasveld, ingeklemd tussen de Beemster Ringvaart, de Overweerse Polderdijk...