Milieu
Home Nieuws Milieu Komend weekend de Nationale Bijentelling

Komend weekend de Nationale Bijentelling

Bijentelling
foto Unsplash.com

Komend weekend van 18 en 19 april is het weer zover: de Nationale Bijentelling! Nu Nederlanders toch wat gekluisterd zijn aan eigen huis en tuin, melden zij zich massaal aan voor de activiteit van bijen tellen in eigen tuin. Via de website nationalebijentelling.nl schreven al honderden zich in om straks een half uur mee te tellen. Natuur & Milieu is één van de initiatiefnemers.

Iedereen kan meedoen aan dit landelijke onderzoek door in je eigen tuin, op je balkon of een groen stukje in je buurt gedurende een half uur alle bijen te tellen die je ziet. De Nationale Bijentelling is een jaarlijks terugkerend onderzoek waarin burgers wetenschappers helpen inzicht te krijgen in de ontwikkeling van bijenpopulaties in heel Nederland. De bijentelling wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd. Afgelopen jaren telden respectievelijk zo’n 4000 en 5000 mensen mee. In 2019 werden ruim 54.000 bijen geteld, dat waren er 14.000 meer dan in 2018.

Waarom bijen tellen?
De helft van de bijna 360 bijensoorten in Nederland is bedreigd. Ook voor mensen heeft dit grote gevolgen. Tachtig procent van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Vincent Kalkman van Naturalis: “Hoe vaker we de telling herhalen, hoe beter we de resultaten kunnen vergelijken. Het geeft vooral inzicht in trends. Na een jaar of vijf kun je weersinvloeden gaan uitsluiten. De gegevens helpen ons om beleid te vormen waarmee we de bij beter kunnen beschermen.” De Nationale Bijentelling vormt ook een goed moment om Nederlanders te wijzen op het belang van de bij en voor het delen van tips wat mensen zelf kunnen doen om de bijen te helpen. “Zo kun je door het plaatsen van een bijenhotel in je tuin bijvoorbeeld nestgelegenheid creëren”, licht Kalkman toe. “Met het planten van bijvriendelijke bloemen en planten kun je zelf zorgen voor meer voedsel voor de bij.”

Iedereen kan meedoen
Meedoen aan de Nationale Bijentelling is eenvoudig, ook voor degenen die weinig of geen kennis van bijen hebben. Om de tellers te helpen bij het herkennen van bijen is er net als vorige jaren een telformulier en bijengids beschikbaar. Daarin staan de bijensoorten die in april in de tuin kunnen voorkomen en tips om ze te herkennen. Alle benodigde informatie is te vinden op nationalebijentelling.nl. Op deze website kunnen deelnemers in het weekend van 18 en 19 april ook direct de resultaten van hun telling invoeren en kan iedereen live de resultaten volgen.

Meld je aan

Nationale Bijentelling
De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Natuur & Milieu, Naturalis Biodiversity Center, LandschappenNL en IVN Natuureducatie. Het doel is om zoveel mogelijk over bijen te weten te komen, zodat de bij beter kan worden beschermd. De Nationale Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl

Milieu artikelen

Subsidie voor bedrijven om uitstoot te verminderen

De provincie Noord-Holland stelt de komende 4 jaar € 4 miljoen beschikbaar voor complexe industriële bedrijven. Met deze subsidie kunnen deze bedrijven bovenwettelijke (vrijwillige)...

Kabinet, reken je niet rijk met gebruikt frituurvet

Natuur & Milieu roept het kabinet op haar plannen voor de inzet van biobrandstoffen in mobiliteit aan te passen. Op basis van de huidige...

Houtstook

Lees ook: Probleem houtstook wordt onderschat In de winter gaan overal de open haarden en houtkachels weer aan. Wanneer u thuis uw houtkachel of haard...

Waterstof maken uit mest en tegelijk stikstof reduceren?

Uit mest waterstof halen? Het Duitse bedrijf Graforce heeft een technologie ontwikkeld waarmee dat kan, en zelfs behoorlijk efficiënt. Plasmalyse heet de technologie. Hiermee kun...

Vervijfvoudiging vleermuizen sinds 1986

Na een periode van sterke achteruitgang tot halverwege de vorige eeuw, zitten de meeste vleermuizen weer in de lift. Het sterkste herstel vinden we...

Ruimte voor windpark Westpoort Amsterdam

In de gemeente Amsterdam kan het eerste nieuwe windpark in de metropoolregio Amsterdam worden gerealiseerd. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland hebben toestemming gegeven...

Proeftuin Purmerend in volgende fase

Als de gemeenteraad daartoe op 28 januari 2021 besluit (red.) Bewoners kunnen kosteloos overstappen op het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend. (Bewoners die hun woning via...

Energieregio Noord-Holland Zuid past zoekgebieden zon en wind aan en behoudt ambities

Veel belangstelling voor regionale energiestrategie De energieregio Noord-Holland Zuid (NHZ) heeft ruim 120 reacties ontvangen op de concept-RES (Regionale Energiestrategie) van onder andere inwoners, bedrijven,...