HomeNieuwsEconomieKlijnsma wil adviesraad verdringing arbeidsmarkt niet verplichten

Klijnsma wil adviesraad verdringing arbeidsmarkt niet verplichten


Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ziet een adviesraad die erop toeziet dat mensen die een tegenprestatie leveren geen mensen verdringen uit een betaalde baan als een goede aanpak om verdringing te voorkomen. Dat schrijft ze in antwoord op vragen van haar partijgenoot John Kerstens. Ze gaat zo’n raad echter niet aan alle gemeenten verplichten.

Taak van gemeente
De vragen werden gesteld naar aanleiding van een artikel in Binnenlands Bestuur over de adviesraad die de gemeente Rotterdam onlangs instelde. Deze raad, bestaande uit onder meer vrijwilligersorganisaties Vrijwilligerswerk Rotterdam en de gemeente, kunnen mensen terecht met vragen over verdringing. De adviesraad onderzoekt de vragen. Ondanks het feit dat Klijnsma denkt dat een adviesraad een goede aanpak kan zijn, ziet ze niets in het verplichtstellen van zo’n raad. ‘Het re-integratiebeleid is een taak waarbij de invulling is overgelaten aan de gemeente’, schrijft ze aan de Kamer. ‘Dit geldt ook voor de wijze waarop de gemeente het risico van verdringing bij de toepassing van re-integratie-instrumenten wil voorkomen. Het ligt niet in de rede om een adviesraad voor verdringing verplicht voor te schijven aan de gemeenten.’

Inspectie 
De staatssecretaris vindt het belangrijk dat signalen over verdringing op de arbeidsmarkt serieus genomen worden. Ze wil dat gemeenten hier aandacht voor hebben. Binnenkort komt ze met een rapport van de Inspectie SZW over de gemeentelijke aandacht voor verdringing bij bijstandsgerechtigden. Ze wijst erop dat het risico op verdringing van betaalde arbeid alleen per geval en op lokaal niveau worden beoordeeld. Dit betreft dus een gemeentelijke taak, aldus Klijnsma.

Economie artikelen