HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningKlankborgroep parkeren ziekenhuis voorzichtig optimistisch

Klankborgroep parkeren ziekenhuis voorzichtig optimistisch

img_0001.jpg
De klankbordgroep die de maatregelen tegen de verkeersoverlast volgt bij het Waterlandziekenhuis is in november 2008 voor de tweede keer bijeen geweest. Zij heeft geconstateerd dat de parkeeroverlast in de omgeving van het ziekenhuis iets is afgenomen.

Wel parkeren er veel forenzen in de Gors, die op de bus stappen richting Amsterdam. De klankbordgroep stelt voor om voor deze mensen een parkeerplaats aan te leggen bij de McDonalds of de Kanaaldijk. Verder weten nog niet alle taxibedrijven dat zij niet hoeven te betalen op het terrein van het ziekenhuis en daar dus kunnen wachten in plaats van in de doodlopende straat naast het ziekenhuis.

De blauwe zone voor het politiebureau en het stopverbod op de Waterlandlaan worden begin 2009 gerealiseerd. De planning is dat de parkeerplaatsen die in het laatste deel van de Kraggeveenstraat moeten komen, ook begin 2009 worden aangelegd. De klankbordgroep wil nog een meting houden, om te zien of de parkeeroverlast werkelijk is afgenomen. Het voorstel is om deze meting begin februari te houden, omstreeks hetzelfde tijdstip als de nulmeting. Over het algemeen is de klankbordgroep niet ontevreden over de situatie in de buurt, maar wil wel graag de vinger aan de pols houden wat betreft mogelijke toename van parkeren in de buurt. Daarom is afgesproken dat zodra de meting is verricht, de klankbordgroep weer bij elkaar komt.

 

Ruimtelijke Ordening artikelen