HomeNieuwsEconomieKinderdagverblijven en Peuterspeelzalen steeds duurder en schaarser

Kinderdagverblijven en Peuterspeelzalen steeds duurder en schaarser

kinderopvang
Bevolkingskrimp, bezuinigingen, crisis en strengere regels voor kinderopvangtoeslag leiden tot sluiting van peuterspeelzalen. Op dit moment vindt er daardoor een verschuiving plaats op het gebied van kinderopvang. Doordat een kinderdagverblijf steeds duurder en schaarser worden, besluiten steeds meer tweeverdieners dat één van de partners stopt met werken.

Hierdoor ontstaat er een verschuiving van behoefte op het gebied van peutereducatie. Als je kind ouder is dan de voorgeschreven inschrijfleeftijd is het heel moeilijk, zoniet onmogelijk, om een geschikte peuterspeelzaal te vinden. Met name natuurlijk in de wijken waar veel jonge gezinnen wonen, zoals de Weidevenne.

Nog niet zo lang geleden zijn een aantal peuterspeelzalen gesloten vanwege minder inschrijvingen. Het streven was toen. Dat er in iedere wijk minstens één peuterspeelzaal moet zijn. Naar nu blijkt, is dat in sommige wijken te weinig.

De gemeente heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor haar jongste burgers. De peuterspeelzalen hebben een belangrijke plaats in het lokale jeugdbeleid en behoren tot de verantwoordelijkheid van de lokale overheid.

Omdat de Stadspartij voorschoolse educatie zeer belangrijk vindt, zullen we deze golfbeweging kritisch blijven volgen en het gemeentebestuur aanspreken op deze verantwoordelijkheid.

Economie artikelen