HomeNieuwsRuimtelijke Ordening"Kerkuil gesignaleerd op terrein Baanstee-Noord"

“Kerkuil gesignaleerd op terrein Baanstee-Noord”

kerkuil.jpg

Het terrein waar in de toekomst het nieuwe bedrijventerrein Baanstee-Noord wordt gerealiseerd, is mogelijk het leefgebied geworden van de kerkuil. Dat meldt de Stichting Baanstee-Noord Nee! aan het raadsforum Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB). Het raadsforum besprak donderdag 14 februari de aanvullende advisering van het college van B&W over het onderzoek naar de luchtkwaliteit van het toekomstige bedrijventerrein.

De Stichting Baanstee-Noord Nee! zet zich in  tegen de komst van een bedrijventerrein in het gebied. Dit in tegenstelling tot een meerderheid in de Purmerendse gemeenteraad, die zo snel mogelijk het bedrijventerrein wil realiseren. De Baanstee-Noord moet uiteindelijk gaan zorgen voor meer werkgelegenheid voor de Purmerenders en zodoende de onbalans tussen wonen en werken deels herstellen.. Eerder beweerde de stichting nog dat er een steenuil leefde op het braakliggende terrein. Om te bouwen in een gebied waar zulke dieren leven, is een ontheffing volgens de Flora- en Faunawet nodig. Het bestaan van de steenuil in de Baanstee-Noord is echter nooit vast komen te staan.

Ontheffing
Nu geeft de stichting aan dat er wel een kerkuil leeft in het toekomstige bedrijventerrein. Indien dit officieel vastgesteld wordt, dient ook hiervoor ontheffing te worden aangevraagd, alvorens men het gebied mag gaan bebouwen. De stichting gaf verder aan dat zij met een ‘stevige zienswijze’ naar de provincie Noord-Holland zal gaan. Baanstee-Noord Nee! zal tot het einde blijven strijden tegen de komst van het bedrijventerrein. De Stadspartij blijft voorstander van een bedrijventerrein op deze locatie. “Wel dient de realisering hiervan zorgvuldig te gebeuren”, aldus Helm. Het nieuwe bedrijventerrein kan in de toekomst zorgen voor veel werkgelegenheid voor Purmerend en een mogelijke afname van files richting Amsterdam. 

Ruimtelijke Ordening artikelen