HomeNieuwsPartij NieuwsKent u de adviesraad Sociaal Domein Purmerend al?

Kent u de adviesraad Sociaal Domein Purmerend al?

U kunt bij de Adviesraad terecht als u uw ervaring wilt delen op het gebied van ondersteuning en zorg, hulp aan jeugd en gezinnen, werk en inkomen en wonen met zorg en ondersteuning. De leden van de Adviesraad zijn inwoners uit Purmerend.

Dit doet de Adviesraad Sociaal Domein

In de Adviesraad zitten inwoners uit Purmerend. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het College van de gemeente Purmerend over onderwerpen die te maken hebben met hulp aan jeugd en gezinnen, met werk en inkomen en met wonen met ondersteuning en zorg. Deze onderwerpen worden vaak samengevat met de term ‘sociaal domein’. De gemeente heeft vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet de belangrijke taak om inwoners op een goede manier te ondersteunen bij bovenstaande onderwerpen.

Gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente

De Adviesraad bekijkt het beleid en de dienstverlening van de gemeente vanuit het perspectief van inwoners: wat zijn de ervaringen van de burger, zijn er signalen dat iets niet goed gaat of zijn er tips om het nog beter te maken? De Adviesraad wordt door de gemeente gevraagd om advies, maar de Adviesraad brengt ook ongevraagd advies uit.

Adviezen bekijken

Bent u benieuwd hoe zo’n advies eruitziet? Kijk dan eens bij onze pagina ‘Adviezen en jaarverslagen’.

Ervaringen delen

Inwoners, die hun ervaringen met de gemeente in het sociaal domein willen delen met de Adviesraad, kunnen contact met ons opnemen. De Adviesraad kan signalen (anoniem) meenemen in haar gevraagde en ongevraagde adviezen.

Werkbezoeken

De Adviesraad gaat ook een paar keer per jaar op werkbezoek, bijvoorbeeld naar een beschermd wonen voorziening of een werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat de Adviesraad niet doet

De Adviesraad doet ook een aantal dingen niet. De Adviesraad neemt geen klachten van burgers over de gemeente in behandeling en kan deze niet voor u oplossen. Ook kunnen burgers niet in bezwaar of beroep bij de Adviesraad. Daarvoor moet u contact opnemen met de gemeente. Heeft u een vraag over wonen, ondersteuning en zorg, opvoeding of werk en inkomen? Neem dan contact op met de gemeente.

  • Klik op Contact met de adviesraad als u vragen heeft.

Verordening, de regels.

Verordening adviesraad sociaal domein Purmerend 2017

Partijnieuws artikelen