HomeNieuwsVeiligheidKans op overstroming is nooit nul, watersnood in 2016

Kans op overstroming is nooit nul, watersnood in 2016

watersnood1
Het is de nacht van 13 op 14 januari 1916. Een enorme storm raast over Nederland. De Zuiderzee beukt tegen de dijken, die verzwakt zijn door regen die al dagen aaneengesloten valt. In Waterland en de Anna Paulownapolder bezwijken de dijken op zeker 15 plaatsen.

Miljoenen liters water stromen het achterland in. Een derde van de provincie staat maandenlang onder water. Lees hier meer over in het Kwartaalblad van de Provincie Noord-Holland.

100 jaar droge voeten

Het hele jaar 2016 worden er heel veel activiteiten en evenementen georganiseerd rond de 100-jarige herdenking van de watersnoodramp in Noord-Holland.

In 1916 overstroomden het eiland Marken en grote gedeelten van Noord-Holland, waaronder Purmerend. Honderd jaar later, in 2016, worden met het project WaterKustLand heel veel activiteiten en grote en kleine evenementen georganiseerd om te vieren dat we nog steeds droge voeten hebben.

100 jaar Droge Voeten in het Purmerends Museum
Watersnood2s

Tentoonstelling: Watersnood van 1916 in Purmerends Museum,
9 januari t/m 10 april 2016

De geweldige noordwesterstorm, die in de nacht van 13 op 14 januari de golven hoog opzwiepte en de Zuiderzeedijk beukte, zodat deze op verschillende plaatsen werd doorbroken, bracht ook voor Purmerend angstige en spannende dagen.
Het opdringende water zette de straten blank. Vluchtelingen en van uit hun huizen gedreven Purmerenders zochten onderdak in hoger gelegen delen van de stad. Overheid, militairen en burgerij werkten samen om deze slachtoffers te helpen.

Gelukkig braken de dijken van de Purmer en Wormer niet waardoor een grotere ramp Purmerend bespaard bleef. Er werd op verschillende plekken een waterkering aangelegd met kistdammen waarin het water uit de stad geloosd kon worden.
In februari brak de waterkering echter en liep de stad weer onder. Pas op 22 maart kon Schuitemakers Purmerender Courant melden dat de geheel gemeente met de aangrenzende Zuidpolder van het overtollige water was bevrijd en door versterking der kistdammen, het gevaar voor de stad als geweken worden beschouwd.

De watersnood van 1916 is door de fototechniek uitstekend belicht. Vooral door de opnamen van fotograaf Joseph Coppens (1864-1941) is een goed beeld van de ramp bewaard gebleven. De expositie in het museum vertelt aan de hand van de vele foto’s, die beschikbaar zijn gesteld door de Provinciale Atlas Noord-Holland, het verhaal van de watersnood in Purmerend. Documenten uit het Waterlands Archief illustreren de enorme organisatie die bestuur, militairen en burgers aan de dag hebben gelegd om deze ramp het hoofd te bieden.

De tentoonstelling wordt samengesteld met medewerking van de Provinciale Atlas Noord-Holland, het Waterlands Archief en de VHP.

Watersnood Wandeling

In samenwerking met het Gilde Purmerend worden er iedere zaterdag tussen 16 januari en 26 maart wandelingen georganiseerd langs de plekken waar het water een grote impact had in de stad.
Kosten: € 2,50 p.p.
Duur: 90 minuten
inclusief: koffie/thee

U kunt zich  aanmelden bij:
Purmerends Museum
Kaasmarkt 20
1441 BG Purmerend
0299-472718
www.purmerendsmuseum.nl
info@purmerendsmuseum.nl

Veiligheid artikelen