HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningKanaaldijk 1C eigendom gemeente door grondruil

Kanaaldijk 1C eigendom gemeente door grondruil

terreinbeets
De gemeente is tot overeenstemming gekomen met de eigenaar van het terrein aan Kanaaldijk 1c, gelegen naast Brede School De Weide. Dat betekent dat het terrein binnen enkele maanden kan worden ontruimd en gestart kan worden met sanering en bouwrijp maken van de grond.

Het terrein is op dit moment vooral in gebruik als opslag. Omwonenden en ouders van kinderen op de naastliggende school en kinderdagverblijf hebben regelmatig laten blijken dat zij zich zorgen maken over de veiligheid op en rond het terrein.
Het is altijd al de bedoeling van de gemeente geweest om op het terrein Kanaaldijk 1c woningen te bouwen. Tot voor kort was de gemeente verwikkeld in een onteigeningsprocedure met de eigenaar van het terrein. Op 29 mei 2013 heeft de Raad van State dit onteigeningsverzoek toegewezen.

Terrein Beets
De gemeente en de eigenaar van het terrein de heer Beets zijn evenwel altijd met elkaar in gesprek gebleven om alsnog een oplossing te vinden. Na jarenlange onderhandelingen over het perceel, is mondeling overeenstemming bereikt met de eigenaar over een grondruil. De gemeente gaat dan ook niet verder met de uitvoering van de onteigeningsprocedure.

Die oplossing is nu gevonden in een grondruil. De eigenaar zal, mogelijk in samenwerking met een projectontwikkelaar, woningen gaan bouwen op een naastgelegen perceel. Het terrein Kanaaldijk 1c wordt door de gemeente gesaneerd en geschikt gemaakt voor woningbouw.

Over de details van de overeenkomst wordt nog gesproken.

Bron: berichten gemeente Purmerend
Foto: redactie Weidevenner.nl

Ruimtelijke Ordening artikelen