HomeNieuwsWelzijn‘Kamers met Kansen’ in Purmerend van start

‘Kamers met Kansen’ in Purmerend van start

KamersMetKansenLogo

In de raadsvergadering van 8 april jl. stond de behandeling van het project Kamers met Kansen op de agenda. Kamers met Kansen is een door de gemeente Purmerend en woningstichting Wooncompagnie opgezette woonvorm voor jongvolwassenen met problemen. De problemen die deze  jongvolwassenen hebben, liggen met name op het gebied van huisvesting, school, werk of persoonlijk functioneren.

Het is de bedoeling dat de Kamers met Kansen-woonvorm wordt gevestigd in het gebouw waar voorheen een woonvorm van Odion gehuisvest was aan de Wilhelminalaan in Purmerend. Er worden 24 jongeren gehuisvest. Deze jongeren kunnen worden aangemeld door alle op dit gebied werkzame Purmerendse hulporganisaties zoals het jongerenloket, AOP (Algemeen Opvangcentrum Purmerend), RIBW (Begeleid wonen) en de ROC’s .

Er zijn op dit moment zo’n veertig Kamers met Kansen-projecten in Nederland. De Stadspartij is een groot voorstander van dit project. “Er wordt hiermee daadwerkelijk iets gedaan voor de opvang van zwerfjongeren,” zegt raadslid Bert Meulenberg van de Stadspartij.

Uit verschillende evaluaties blijkt dat deze Kamers met Kansen-projecten hebben bijgedragen aan de verbetering van de woonsituatie van jongeren. Kamers met Kansen is een middel om te werken aan de verbetering van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van jongeren. Met name op het gebied van school, werk, wonen en omgaan met geld. Ook leren zij te participeren in de samenleving. Uit de evaluaties komt tevens naar voren dat ongeveer 65% van de jongeren, die gemiddeld 13 tot 15 maanden in een Kamers met Kansen-locatie verblijven, positief uitstroomt. Zij hebben dan hun persoonlijke leerdoelen behaald en kunnen weer zelfstandig wonen en hebben veel minder begeleiding nodig.

BertMeulenbergPurmerendDe Stadspartij ving, voor de behandeling  van dit voorstel in de commissie Samenleving, signalen op dat de bewoners uit de omgeving van Wilhelminalaan niet zo gelukkig waren met de komst van het Kamers met Kansen-project. Om dit te onderzoeken zijn twee fractieleden van de Stadspartij de buurt in gegaan en hebben navraag gedaan bij diverse buurtbewoners. “De angst die er leefde bestond vooral uit veel onbekendheid over de samenstelling van de te huisvesten jongeren,” vervolgt Meulenberg. “Zijn het jongeren met een criminele achtergrond? Zijn het verslaafden? De waarheid is dat aan de Wilhelminalaan in het Kamers met Kansenproject geen jongeren komen uit de zwaarste doelgroep. Het is speciaal bedoeld voor jongeren, die de laatste stap zetten voor ze zelfstandig kunnen gaan wonen en ze  verblijven er ook gemiddeld maar 1,5 jaar.”

De jongeren krijgen coaching en begeleiding. Het AOP heeft ingeschat dat er 2 fte (1 fte is een volledige werkweek) benodigd zijn voor begeleiding. Het AOP zal 1,5 fte aan begeleiding in gaan zetten en de andere 0,5 fte wordt ingezet door CLUP Welzijnswerk.  Deze begeleiding zal niet in de avonduren of in het weekeinde plaatsvinden.

Bij de behandeling in de gemeenteraad werd er door D66 een amendement ingediend. Dit amendement hield in om aan het besluit toe te voegen dat het AOP, samen met de bewoners uit de directe omgeving,  ruim voor de start van het project, zou uitzoeken  op welke uren het toezicht op de jongeren moest plaats vinden.

“De Stadspartij heeft dit amendement niet ondersteund om 2 redenen. De eerste reden is dat het budget dat beschikbaar is gebaseerd is op de inzet van normale uren. Als je gaat schuiven met uren naar de avond of in het weekeinde, betekent dat een aanzienlijke kostenverhoging in verband met de te betalen toeslagen voor werk anders dan op normale uren. Het wordt dan een keuze tussen meer budget vrijmaken of het aantal uren voor begeleiding naar beneden bijstellen. Dit kan oplopen tot bijna 50% aan kosten of vermindering van uren.”

“De tweede reden is dat er nog geen duidelijkheid is op welke tijdstippen de meeste jongeren in het pand aanwezig zijn. Mogelijk werken ze wel in de avonden of in het weekend. De Stadspartij is er voorstander van om eerst van start te gaan en dan na drie maanden te evalueren. Is het nodig, dan kun je alsnog bijstellen. Wel direct ingrijpen als er overlast wordt veroorzaakt.”

Meulenberg is blij dat het project Kamers met Kansen er komt. “Wij zijn gelukkig met dit project en benadrukken nogmaals dat er geen jongeren komen met verslavingsproblematiek of psychiatrische problemen.”

 

Reageer op dit artikel

Volg ons ook op Twitter, via: @Stadspartij

Welzijn artikelen