HomeNieuwsMilieuKabinet gaat kleinschalige verbranding biomassa bekijken

Kabinet gaat kleinschalige verbranding biomassa bekijken

Schoorstenen
Het kabinet zal als onderdeel van de evaluatie van de Investeringssubsidie duurzame energie kritisch kijken naar de wenselijkheid van verdere stimulering van kleinschalige verbranding van biomassa.
Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer naar aanleiding van een studie van onderzoeksbureau CE-Delft waaruit blijkt dat hout stook in woningen veel malen schadelijker is dan het stoken van aardgas of stookolie.
 
Kamervragen over schadelijkheid hout stook in woningen
De vragen vanuit de Tweede Kamer gaan met name  in op de schadelijkheid van kleinere kachels en ketels die voldoen aan bepaalde eisen gelden als minder tot niet duurzaam. Het verwarmen van woningen met een open haard is 250 keer schadelijker dan verwarming met moderne gasinstallaties. Zelfs de meest moderne houtkachels en houtketels een milieuschade kennen die een factor 5 tot 12 hoger is dan de milieuschadekosten van de schoonste gasgestookte alternatieven.

Het gebruik van hout voor woningverwarming is in zijn totaliteit verantwoordelijk voor ongeveer 50% van de totale milieuschadekosten, ondanks het feit dat hout stook maar wordt toegepast in 1,6% van de huishoudens als hoofdverwarming en in 19,1% van de huishoudens als bij- of sfeerverwarming. Zo stelt de vragensteller.

Kabinet deelt bezorgdheid
Het kabinet snapt de bezorgdheid over de milieuschade van open haarden. Het is echter belangrijk om onderscheid te maken tussen de verschillende manieren om energie op te wekken uit biomassa. Een verstandige inzet van duurzame biomassa kan een bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaatopgave en houdt rekening met het milieu.

De inzet van het kabinet is om toe te werken naar een zo hoogwaardig en schoon mogelijke inzet van uitsluitend duurzame biomassa. Vanwege het effect op de luchtkwaliteit is in het ontwerp-Klimaatakkoord aangekondigd dat het kabinet als onderdeel van de evaluatie van de ISDE kritisch zal kijken naar de wenselijkheid van verdere stimulering van kleinschalige verbranding van biomassa. Verdere maatregelen om emissies van hout stook te beperken om negatieve gezondheidseffecten te verminderen, zullen worden opgenomen in het Schone Lucht Akkoord.

Van overheidswege wordt het gebruik van pellet kachels en biomassaketels niet in algemene zin als duurzame woningverwarming geclassificeerd. In de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen waar het Bouwbesluit vanaf 2020 naar gaat verwijzen (de NTA 8800), gelden grote inrichtingen die biomassa gebruiken en moeten voldoen aan eisen uit de Wet milieubeheer als duurzaam. Kleinere kachels en ketels en de overige pellet kachels gelden al minder tot niet-duurzaam.
Zie voor meer informatie de brief van Wiebes aan de Tweede Kamer op de site van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

foto Stadspartij

Milieu artikelen